A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Until the Real Thing Comes Along-27 (Až přijde skutečná věc podél-27) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Spotlight on Nat King Cole [Great Gentlemen of Song] (Zaostřeno na Nat King Cole [velký pánové písně])

Oh I'd work for you, I'd slave for you,
Texty, což znamená: To bude pracovat pro vás, by otrokyně pro vás,
I'd be a beggar or a knave for you! (what is a knave anyway?)
Texty, což znamená: By být žebrák nebo spodek pro vás! (co je to gauner?)
If that isn't love it'll have to do
Texty, což znamená: Není-li to láska bude to muset udělat
Until the real thing comes along.
Texty, což znamená: Až přijde skutečná věc.

I'd gladly move the earth for you, (yeah I'm strong baby, plenty strong)
Texty, což znamená: Rád bych pohyb země pro vás, (Ano jsem silné dítě, silně)
To prove my love and it's worth to you,
Texty, což znamená: Dokázat svou lásku a to stojí za to na vás,
If that isn't love it'll have to do
Texty, což znamená: Není-li to láska bude to muset udělat
Until the real thing comes along.
Texty, což znamená: Až přijde skutečná věc.

With all the words, dear, at my command,
Texty, což znamená: Se všemi slovy drahá, na můj povel,
I just can't make you understand,
Texty, což znamená: Já prostě nemůžu udělat pochopit,
I'll always love you darling, come what may,
Texty, což znamená: Vždycky tě budu milovat darling, děj se co děj,
My heart is yours, what more can I say? (what do you want me to do, rob a bank?)
Texty, což znamená: Mé srdce je tvé, co říkám? (co mám udělat, vykrást banku?)

(well listen, I tell ya)
Texty, což znamená: (dobře poslouchejte, řeknu vám)
I'd sigh for you, yeah, cry for you,
Texty, což znamená: Vzdychal jsem, ano, plakat pro vás,
I'd tear the stars down from the sky for you!
Texty, což znamená: Já bych strhnout hvězdy z nebes pro vás!
If that isn't love, well skip it, it'll have to do,
Texty, což znamená: Pokud to není láska, dobře to přeskočit, bude to muset udělat,
Until the real thing comes along.
Texty, což znamená: Až přijde skutečná věc.

I'd sigh for you, die for you,
Texty, což znamená: Jsem hluboce vzdychal, zemřít pro vás,
I'd tear the stars down from the sky for you!
Texty, což znamená: Já bych strhnout hvězdy z nebes pro vás!
If that isn't love, it'll have to do,
Texty, což znamená: Pokud to není láska, bude to muset udělat,
Until the real thing comes along.
Texty, což znamená: Až přijde skutečná věc.
9yeah, that's the real thing, so help me!)
Texty, což znamená: 9yeah, to je skutečná věc, tak mi pomoz!)
Until the Real Thing Comes Along-27 (Až přijde skutečná věc podél-27) Texty

Další alba z Nat King Cole