A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Until the Real Thing Comes Along-27 (Až přijde skutečná věc podél-27) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Spotlight on Nat King Cole [Great Gentlemen of Song] (Zaostřeno na Nat King Cole [velký pánové písně])

Oh I'd work for you, I'd slave for you,
Texty, což znamená: To bude pracovat pro vás, by otrokyně pro vás,
I'd be a beggar or a knave for you! (what is a knave anyway?)
Texty, což znamená: By být žebrák nebo spodek pro vás! (co je to gauner?)
If that isn't love it'll have to do
Texty, což znamená: Není-li to láska bude to muset udělat
Until the real thing comes along.
Texty, což znamená: Až přijde skutečná věc.

I'd gladly move the earth for you, (yeah I'm strong baby, plenty strong)
Texty, což znamená: Rád bych pohyb země pro vás, (Ano jsem silné dítě, silně)
To prove my love and it's worth to you,
Texty, což znamená: Dokázat svou lásku a to stojí za to na vás,
If that isn't love it'll have to do
Texty, což znamená: Není-li to láska bude to muset udělat
Until the real thing comes along.
Texty, což znamená: Až přijde skutečná věc.

With all the words, dear, at my command,
Texty, což znamená: Se všemi slovy drahá, na můj povel,
I just can't make you understand,
Texty, což znamená: Já prostě nemůžu udělat pochopit,
I'll always love you darling, come what may,
Texty, což znamená: Vždycky tě budu milovat darling, děj se co děj,
My heart is yours, what more can I say? (what do you want me to do, rob a bank?)
Texty, což znamená: Mé srdce je tvé, co říkám? (co mám udělat, vykrást banku?)

(well listen, I tell ya)
Texty, což znamená: (dobře poslouchejte, řeknu vám)
I'd sigh for you, yeah, cry for you,
Texty, což znamená: Vzdychal jsem, ano, plakat pro vás,
I'd tear the stars down from the sky for you!
Texty, což znamená: Já bych strhnout hvězdy z nebes pro vás!
If that isn't love, well skip it, it'll have to do,
Texty, což znamená: Pokud to není láska, dobře to přeskočit, bude to muset udělat,
Until the real thing comes along.
Texty, což znamená: Až přijde skutečná věc.

I'd sigh for you, die for you,
Texty, což znamená: Jsem hluboce vzdychal, zemřít pro vás,
I'd tear the stars down from the sky for you!
Texty, což znamená: Já bych strhnout hvězdy z nebes pro vás!
If that isn't love, it'll have to do,
Texty, což znamená: Pokud to není láska, bude to muset udělat,
Until the real thing comes along.
Texty, což znamená: Až přijde skutečná věc.
9yeah, that's the real thing, so help me!)
Texty, což znamená: 9yeah, to je skutečná věc, tak mi pomoz!)
Until the Real Thing Comes Along-27 (Až přijde skutečná věc podél-27) Texty
Tato stránka je navržena tak, aby poskytovala texty písní Až přijde skutečná věc podél-27, které jsou shromážděny v albu Zaostřeno na Nat King Cole [velký pánové písně] vytvořeného zpěvačkou Nat King Cole. Můžete si přečíst následující textovou verzi Až přijde skutečná věc podél-27. Pokud máte zájem o jiné skladby ve stejném albu, klepněte na položku Až přijde skutečná věc podél-27. Chcete-li najít úplný seznam alb od stejného zpěváka, stačí klepnout na položku Nat King Cole. Pokud máte rádi tyto texty písní, můžete tuto stránku přidat do své oblíbené. Pro usnadnění můžete také stáhnout verzi obrázku Až přijde skutečná věc podél-27 pro tisk nebo ji můžete sdílet s přáteli prostřednictvím e-mailu, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK atd. Na konci této stránky uvidíte texty písní Až přijde skutečná věc podél-27 v jiných 42 jazycích včetně arabštiny, České, dánské, německé, řecké, finské, francouzské, hebrejské, maďarské, italské, japonské, korejské, holandské, norské, polské, portugalské, rumunské, ruské, thajské atd. Na jedné straně prosím napište nám, pokud potřebujete texty písní ve verzi PDF nebo chcete stáhnout MP3 z Až přijde skutečná věc podél-27 zdarma. Pokud však znáte jiné skladby, které nejsou součástí tohoto alba, kontaktujte nás. Budeme ji zahrnovat při příští aktualizaci naší databáze.

Další alba z Nat King Cole