A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Too Little, Too Late-5 (Příliš málo, příliš pozdě-5) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Collection, Vol. 1 (Kolekce, Vol. 1)

Well, early this morning it dawned on me
Texty, což znamená: Dobře brzy ráno došlo na mě
The kind of man she needed me to be
Texty, což znamená: Druh člověka potřebovala, abych se
She made a list and laid it there beside me on the bed
Texty, což znamená: Seznam a položil ji tam vedle mě na postel
Now what I should-a done keeps running through my head
Texty, což znamená: Teď co jsem měla a neustále mi hlavou

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]
Oh I should-a done this and I should-a done that
Texty, což znamená: Oh jsem měla a udělal to a já měla a to
I should-a been there then she'd-a never left
Texty, což znamená: Já měla a tam byl pak měla-nikdy vlevo
I should-a been hangin' on every word she ever had to say
Texty, což znamená: Já měla a byl visí na každé slovo, jaké kdy měla říct
But it's a little too late she's a little too gone
Texty, což znamená: To už je trochu pozdě, ale je to příliš málo
She's a little too right I'm a little too wrong
Texty, což znamená: Ona je trochu příliš pravdu, že jsem trochu příliš špatný
Now would be a good time to change
Texty, což znamená: Teď by byla vhodná doba na změnu
But it's a little too late
Texty, což znamená: Ale to už je trochu pozdě

Last night I came home at a quarter til three
Texty, což znamená: Včera jsem přišel domů na čtvrt til tři
And to my surprise she wasn't mad at me
Texty, což znamená: A k mému překvapení nebyla na mě naštvaný
I thought she finally realized not to worry I'd be home
Texty, což znamená: Myslel jsem, že jí konečně došlo, aby starosti bych doma
And then I realized this morning she was gone
Texty, což znamená: A pak jsem si uvědomil dnes ráno že odešla

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]
Too Little, Too Late-5 (Příliš málo, příliš pozdě-5) Texty

Další alba z Nat King Cole