A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Those Things Money Can't Buy (Tyto věci peníze nemůže koupit) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: 50 Essential Classics (50 základních Classics)

Now if I was a millionaire I'd be poor and I'll tell you why
Texty, což znamená: Teď, kdybych byl milionář by chudí a řeknu vám proč
Your eyes your lips and your hair those things money can't buy
Texty, což znamená: Vaše oči, rty a vlasy ty věci peníze nemůže koupit
I could own a ship on the sea or a plane that flies through the sky
Texty, což znamená: By mohl vlastnit loď na moře nebo do letadla, která létá v oblacích
But the kisses you once gave to me those things money can't buy
Texty, což znamená: Polibky kdysi dal jsi mi ty věci, které za peníze nekoupíš

When my journey on earth is through and I stand at the gate in the sky
Texty, což znamená: Když moje cesta na zemi vede a já stojím u brány na obloze
Thinking of those days we once knew those things money can't buy
Texty, což znamená: Myšlení v těchto dnech že jsme kdysi znal ty věci za peníze nekoupíš
Those things money can't buy are treasures I'll cherish till I die
Texty, což znamená: Ty věci, které za peníze nekoupíš jsou poklady, které budu milovat až do smrti
Your arms your smile and your sigh those things money can't buy
Texty, což znamená: Vaše zbraně váš úsměv a vaše povzdech, tyto věci peníze nemůže koupit
Those Things Money Can't Buy (Tyto věci peníze nemůže koupit) Texty

Další alba z Nat King Cole