A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

This Is Your Land-2 (To je vaše země-2) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-1 (Bod z Grace Dárková plechovka-1)

Phil Baggaley, Ian Blythe, Dave Clifton, Adrian Plass
Texty, což znamená: Phil Baggaley, Ian Blythe, Dave Clifton, Adrian Plass

Didn't anyone ever tell you
Texty, což znamená: Nikdy neřekl vám
Didn't anyone ever say
Texty, což znamená: Někdo nikdy neřekl
Did you capture a vision of glory
Texty, což znamená: Vězníte vizi slávy
As she held out her hand today
Texty, což znamená: Jak dnes Napřáhla ruku
It's reaching to the broken heart
Texty, což znamená: Je dosáhnout na zlomené srdce
Right down to where you stand
Texty, což znamená: Až tam, kde stojíte

Didn't anyone ever tell you
Texty, což znamená: Nikdy neřekl vám
This is your land
Texty, což znamená: To je vaše země
Didn't anyone ever tell you
Texty, což znamená: Nikdy neřekl vám
It doesn't matter the last will be first
Texty, což znamená: Nezáleží na poslední budou první
For the sad and the meek and the righteous
Texty, což znamená: Smutný a pokorní a spravedlivých
And all those who will hunger and thirst
Texty, což znamená: A všichni ti, kdo hladovějí a žízní
So let the poor in spirit know
Texty, což znamená: Tak ať chudí duchem vědět
These dreams are not of sand
Texty, což znamená: Tyto sny nejsou z písku
Didn't anyone ever tell you
Texty, což znamená: Nikdy neřekl vám
This is your land
Texty, což znamená: To je vaše země

You'll be given the robes of princes
Texty, což znamená: Budete mít šaty princes
You'll be flying on golden wings
Texty, což znamená: Budete lítat na zlatých křídlech
You will live in pavilions of splendor
Texty, což znamená: Budete žít v pavilonech nádhera
Be surrounded by beautiful things
Texty, což znamená: Být obklopen krásné věci
So hold on to these promises
Texty, což znamená: Takže držte tyto sliby
And keep them in your hand
Texty, což znamená: A udržet je v ruce

Didn't anyone ever tell you
Texty, což znamená: Nikdy neřekl vám
This is your land
Texty, což znamená: To je vaše země
This Is Your Land-2 (To je vaše země-2) Texty

Další alba z Bod z Grace