A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Není nic větší než Grace-1) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: No Changin' Us-1 (No Changin' Us-1)

What do you say to someone
Texty, což znamená: Co říkáte na někoho
Who feels like they’ve lost it all
Texty, což znamená: Kdo se cítí, jako by to všechno ztratili
Over the edge, with no one there to break their fall
Texty, což znamená: Přes okraj, nikdo tam rozbít jejich pád
And what do you say to someone
Texty, což znamená: A co říkáte na někoho
Who feels so unloved
Texty, což znamená: Kdo se cítí tak nemilovaná
Giving themselves away
Texty, což znamená: Samotné rozdávání
A little bit everyday
Texty, což znamená: Malý kousek každý den
Just to be good enough
Texty, což znamená: Jen proto, aby se dost dobrá

And what do you say to a hopeless soul
Texty, což znamená: A co říkáte na beznadějné duši
Who can’t remember their way home
Texty, což znamená: Kdo nemůže vzpomenout cestu domů
And everything is out of their control
Texty, což znamená: A všechno je mimo jejich kontrolu

There is no valley
Texty, což znamená: Neexistuje žádný údolí
There is no darkness
Texty, což znamená: Není žádná tma
There is no sorrow
Texty, což znamená: Neexistuje žádný smutek
Greater than the grace of Jesus
Texty, což znamená: Větší než z milosti Ježíše Krista
There is no moment
Texty, což znamená: Neexistuje žádný okamžik
There is no distance
Texty, což znamená: Není žádná vzdálenost
There is no heartbreak
Texty, což znamená: Neexistuje žádný žal
He can’t take you through
Texty, což znamená: Nemůže si vás provede
So before you think that you’re too lost to save
Texty, což znamená: Než si myslíte, že jste příliš popletený, aby zachránit
Remember there is nothing greater than grace
Texty, což znamená: Pamatujte, že není nic větší než grace

What do you say to someone
Texty, což znamená: Co říkáte na někoho
Whose life is on the line
Texty, což znamená: Čí život je na řádku
And they’re unsure what happens after their last breath in time
Texty, což znamená: A jsou si jisti, co se stane po ukončení posledního dechu v čase
What do you say to someone who’s built a wall you can’t break through
Texty, což znamená: Co říkáte na někoho, kdo vybudoval zeď, kterou nemůžete prorazit
And it’s so hard for them to hear the truth
Texty, což znamená: A je to tak těžké pro ně slyšet pravdu

What do you say to a life of regret
Texty, což znamená: Co bys řekla na život lítosti
That’s trying so hard to forget
Texty, což znamená: To se tak usilovně snaží zapomenout
What do you say to dreams unmet
Texty, což znamená: Co říkáte na nesplněné sny

Don’t lose heart
Texty, což znamená: Neztraťte srdce
Don’t let go
Texty, což znamená: Nepouštěj mě
Don’t give up
Texty, což znamená: Nevzdávej se
You are not alone
Texty, což znamená: Nejste sami
There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Není nic větší než Grace-1) Texty There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Není nic větší než Grace-1) Texty-2 There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Není nic větší než Grace-1) Texty-3 There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Není nic větší než Grace-1) Texty-4

Další alba z Bod z Grace