A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love of Christ-5 (Láskou Krista-5) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: The Love of Christ-4 (Láskou Krista-4)

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]
How long (how long)
Texty, což znamená: Jak dlouho (jak dlouho)
How wide (how wide)
Texty, což znamená: Jak široká (jak široká)
Is the love of Christ
Texty, což znamená: Je láskou Krista
How deep (how deep)
Texty, což znamená: Jak hluboko (jak hluboko)
How high (how high)
Texty, což znamená: Jak je vysoká (jak vysoká)
Is the love of Christ
Texty, což znamená: Je láskou Krista

It would take ten thousand lifetimes
Texty, což znamená: To by trvalo deset tisíc životů
To comprehend, a love with no beginning
Texty, což znamená: Pochopit, miluje bez začátku
A love that knows no end
Texty, což znamená: Lásku, která nezná konce

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]

More than any heart could measure or ever hold
Texty, což znamená: Víc než srdce by mohlo měřit nebo vůbec držet
His love could fill the oceans
Texty, což znamená: Jeho láska by mohla vyplnit oceány
'Til they overflowed
Texty, což znamená: Až by přesáhla

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]

Higher than the mountains
Texty, což znamená: Vyšší než hory
Deeper than the ocean
Texty, což znamená: Hlouběji než oceán
Farther than the reach of the sky
Texty, což znamená: Dál než dosah oblohy
Wider than the heavens
Texty, což znamená: Širší než nebe
Longer than forever
Texty, což znamená: Déle, než navždy
Greater is the love of Christ
Texty, což znamená: Větší je láskou Krista

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]
The Love of Christ-5 (Láskou Krista-5) Texty

Další alba z Bod z Grace