A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love He Has for You (Láska, kterou má pro vás) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: The Whole Truth-3 (Celou pravdu-3)

When you're living for the love of
Texty, což znamená: Když žiješ pro lásku
A lifetime
Texty, což znamená: Celý život
You wonder if the waiting will ever end
Texty, což znamená: Divíte se, že pokud bude někdy konec čekání
And the right from the wrong
Texty, což znamená: A ze špatné
That you've guarded so long
Texty, což znamená: Že jste chráněn tak dlouho
Is closer that it's ever been
Texty, což znamená: Je blíž, že kdy byla
But sometimes a moment of weakness
Texty, což znamená: Ale někdy na okamžik slabosti
Can sacrifice the treasure of time
Texty, což znamená: Lze obětovat poklad času
And cause you to miss the miracle
Texty, což znamená: A způsobit, že miss zázrak
That god longs for you to find
Texty, což znamená: Že Bůh touží najít

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]
There's a love he has for you
Texty, což znamená: Je to láska, kterou má pro vás
There's a heart that he's been saving
Texty, což znamená: Zde je srdce, že se úspory
There's a joy beyond all measure
Texty, což znamená: Tam je radost za všech opatření
That only comes from waiting
Texty, což znamená: To jen pochází z čekání
There's a love he has for you
Texty, což znamená: Je to láska, kterou má pro vás
It's more than the hope you're holding to
Texty, což znamená: Je to víc než naděje, držíte na
And you will find the only love that's true
Texty, což znamená: A zde najdete jedinou lásku, to je pravda
Is the love he has for you
Texty, což znamená: Je to láska, kterou má pro vás

When you're torn between today
Texty, což znamená: Když jste váhala mezi dnes
And tomorrow
Texty, což znamená: A zítra
And holding out for something you
Texty, což znamená: A držel se za něco
Cannot see
Texty, což znamená: Není vidět
There's a strength you can find
Texty, což znamená: Je síla, kterou najdete
Knowing in god's own time
Texty, což znamená: Vědomí v čase Boha
You'll discover what he meant to be
Texty, což znamená: Zjistíte, co on chtěl být
'Cause love like the father intended
Texty, což znamená: Protože láska jako otec určen
Is more than just a state of the heart
Texty, což znamená: Je víc než jen stát, srdce
So don't give up hope in the holding on
Texty, což znamená: Tak Neztrácej naději v hospodářství, na
'Cause no matter who you are
Texty, což znamená: Protože nezáleží na tom, kdo jste

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]
The Love He Has for You (Láska, kterou má pro vás) Texty The Love He Has for You (Láska, kterou má pro vás) Texty-2 The Love He Has for You (Láska, kterou má pro vás) Texty-3 The Love He Has for You (Láska, kterou má pro vás) Texty-4

Další alba z Bod z Grace