A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Hut Sut Song-1 (Hut Sut Song-1) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: The MacGregor Years, 1941-1945 (MacGregor let 1941-1945)

In a town in Sweden by a stream so clear and cool
Texty, což znamená: Ve městě ve Švédsku, potok tak jasné a cool
A boy would sit and fish and dream when he should have been in school.
Texty, což znamená: Chlapec by sedět a ryby a snít, když by byl ve škole.
Now, he couldn't read or write a word but happiness he found
Texty, což znamená: Teď nemohl přečíst nebo napsat slovo, ale štěstí, našel
In a little song he heard and here's how it would sound
Texty, což znamená: V písničku slyšel, a zde je, jak by to znělo

Hut-Sut Rawlson on the rillerah and a brawla, brawla sooit,
Texty, což znamená: Chata-Sut Rawlson rillerah a brawla, brawla sooit,
Hut-Sut Rawlson on the rillerah and a brawla sooit.
Texty, což znamená: Chata-Sut Rawlson rillerah a brawla sooit.
Hut-Sut Rawlson on the rillerah and a brawla, brawla sooit,
Texty, což znamená: Chata-Sut Rawlson rillerah a brawla, brawla sooit,
Hut-Sut Rawlson on the rillerah and a brawla sooit.
Texty, což znamená: Chata-Sut Rawlson rillerah a brawla sooit.

Now the Rawlson is a Swedish town, the rillerah is a stream.
Texty, což znamená: Nyní Rawlson švédské město, rillerah je potok.
The brawla is the boy and girl,
Texty, což znamená: Brawla je chlapec a dívka,
The Hut-Sut is their dream.
Texty, což znamená: Chata-Sut je jejich sen.

Hut-Sut Rawlson on the rillerah and a brawla, brawla sooit.
Texty, což znamená: Chata-Sut Rawlson rillerah a brawla, brawla sooit.
Hut-Sut Rawlson on the rillerah and a brawla sooit.
Texty, což znamená: Chata-Sut Rawlson rillerah a brawla sooit.
The Hut Sut Song-1 (Hut Sut Song-1) Texty

Další alba z Nat King Cole