A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Christmas Song [Live]-2 (Vánoční píseň [Live]-2) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Christmas with Nat King Cole and Rosemary Clooney (Vánoce s Nat King Cole a Rosemary Clooney)

Chestnuts roasting on an open fire,
Texty, což znamená: Ježíšku na otevřeném ohni,
Jack Frost nipping at your nose,
Texty, což znamená: Jack Frost štiplavý na nos,
Yuletide carols being sung by a choir,
Texty, což znamená: Vánoční koledy zpívané sborem,
And folks dressed up like Eskimos.
Texty, což znamená: A lidi oblečený jako Eskymáci.

Everybody knows a turkey and some mistletoe,
Texty, což znamená: Každý ví, Turecku a některé jmelí,
Help to make the season bright,
Texty, což znamená: Pomoci, aby v sezóně světlé,
Tiny tots with their eyes all a-glow,
Texty, což znamená: Pro nejmenší s očima všechny záře,
Will find it hard to sleep tonight.
Texty, což znamená: Bude těžké spát dnes v noci.

They know that Santa's on his way
Texty, což znamená: Vědí, že Santa je na cestě
He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh,
Texty, což znamená: On byl načten spoustu hraček a dobroty na saních,
And ev'ry mother's child is gonna spy,
Texty, což znamená: A ev'ry matka dítě bude špehovat,
To see if reindeer really know how to fly.
Texty, což znamená: Zobrazíte-li sobí opravdu vědí, jak létat.

And so I'm offering this simple phrase,
Texty, což znamená: A tak vám nabízím tuto jednoduchou větu,
To kids from one to ninety-two,
Texty, což znamená: Pro děti od jednoho do devadesát dva,
Although it's been said
Texty, což znamená: Ačkoli to bylo řečeno
Many times, Many ways
Texty, což znamená: Mnoho, mnoho způsobů
Merry Christmas to you.
Texty, což znamená: Veselé Vánoce.

And so I'm offering this simple phrase,
Texty, což znamená: A tak vám nabízím tuto jednoduchou větu,
To kids from one to ninety-two,
Texty, což znamená: Pro děti od jednoho do devadesát dva,
Although it's been said
Texty, což znamená: Ačkoli to bylo řečeno
Many times, Many ways
Texty, což znamená: Mnoho, mnoho způsobů
Merry Christmas to you.
Texty, což znamená: Veselé Vánoce.
The Christmas Song [Live]-2 (Vánoční píseň [Live]-2) Texty

Další alba z Nat King Cole