A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Blues Don't Care-2 (Blues to péči-2) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Welcome to the Club/Tell Me All About Yourself-2 (Vítejte v klubu/Řekni mi všechno o sobě-2)

The blues don't care, who's got 'em
Texty, což znamená: Blues je to jedno, kdo ho má
The blues don't care, who cries
Texty, což znamená: Blues je jedno, kdo pláče
And the nights don't care who's lonely
Texty, což znamená: A noci je to jedno kdo je osamělý
Or whose tears are in whose eyes
Texty, což znamená: Nebo jejichž slzy v očích

When someones heart is broken
Texty, což znamená: Když někdo srdce je zlomené
The blues are not to blame
Texty, což znamená: Blues nejsou na vině
Cause the blues don't care who's got 'em
Texty, což znamená: Příčina blues jedno, kdo ho má
So they just added my name
Texty, což znamená: Tak právě přidali mé jméno

And the nights don't care who's lonely
Texty, což znamená: A noci je to jedno kdo je osamělý
Or whose tears are in whose eyes
Texty, což znamená: Nebo jejichž slzy v očích

When someones heart is broken
Texty, což znamená: Když někdo srdce je zlomené
The blues are not to blame
Texty, což znamená: Blues nejsou na vině
Cause the blues don't care who's got 'em
Texty, což znamená: Příčina blues jedno, kdo ho má
So they just added my name
Texty, což znamená: Tak právě přidali mé jméno
The Blues Don't Care-2 (Blues to péči-2) Texty

Další alba z Nat King Cole