A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Takin' a Chance on Love-16 (Takin' a Chance on Love-16) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Penthouse Serenade/The Piano Style of Nat King Cole-2 (Penthouse Serenáda/The klavírní styl Nat King Cole-2)

Here I go again, I hear those trumpets blow again.
Texty, což znamená: Tady jsem, že slyšel jsem tyto trubky ránu znovu.
All aglow again, takin' a chance on love.
Texty, což znamená: Všechny zazáří znovu, vzal šanci na lásku.
Here I slide again, about to take that ride again.
Texty, což znamená: Zde snímek znovu, asi se projet znovu.
Starry-eyed again, takin' a chance on love.
Texty, což znamená: Chce znovu, vzal šanci na lásku.

I thought that cards were a frame-up, I never would try.
Texty, což znamená: Myslel jsem, že karty to bouda, nikdy bych zkusit.
Now I'm taking that game up and the ace of hearts is high.
Texty, což znamená: Teď jsem s tu hru a srdcové eso je vysoká.
Things are mending now, I see a rainbow blending now.
Texty, což znamená: Věci se teď zašívání, vidím duhu prolnutí nyní.
We'll have a happy ending now, takin' a chance on love.
Texty, což znamená: Budeme mít šťastný konec, vzal šanci na lásku.

Here I slip again, about to take that trip again.
Texty, což znamená: Zde jsem skluzu znovu, znovu si tento výlet.
I got that grip again, takin' a chance on love.
Texty, což znamená: Mám znovu, že sevření, vzal šanci na lásku.
Now I prove again that I can make life move again.
Texty, což znamená: Teď jsem opět dokázat, že může učinit život opět.
Um - I'm in the groove again, takin' a chance on love.
Texty, což znamená: -Jsem v drážce znovu, vzal šanci na lásku.

I walk around with a horse shoe, in clover I lie.
Texty, což znamená: Jsem chodit s podkovy, jetel, I ležet.
And brother rabbit of course you better kiss your, foot good-bye.
Texty, což znamená: A bratr králík jistě jste lepší polibek, nožní sbohem.
On that ball again I'm ridin' for a fall again.
Texty, což znamená: Na míč znovu jsem Ridin ' spadnout znovu.
I'm gonna give my all again takin' a chance on love.
Texty, což znamená: Budu dávat moje všechny znovu brát šanci na lásku.
Takin' a Chance on Love-16 (Takin' a Chance on Love-16) Texty

Další alba z Nat King Cole