A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sweet Georgia Brown-32 (Sweet Georgia Brown-32) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Legends: Unforgettable-1 (Legendy: Nezapomenutelné-1)

He just got here yesterday,
Texty, což znamená: On tu od včera,
Things are hot here now they say,
Texty, což znamená: Věci jsou horké zde teď říkají,
There's a new gal in town.
Texty, což znamená: Ve městě je nový gal.
Gals are jealous, there's no doubt.
Texty, což znamená: Holky jsou žárliví, není pochyb.
All the guys just rave about
Texty, což znamená: Všichni kluci jen vynachválit
Sweet, Sweet Georgia Brown.
Texty, což znamená: Sweet Sweet Georgia Brown.
And ever since she came, the common folks all claim, say
Texty, což znamená: A od chvíle, kdy přišla, všechny běžné lidi tvrdí,

No gal made has got a shade on Sweet Georgia Brown.
Texty, což znamená: Žádná holka se má stín na Sweet Georgia Brown.
Two left feet, but oh, so neat has Sweet Georgia Brown.
Texty, což znamená: Opustili dva metry, ale oh, tak elegantní má Sweet Georgia Brown.
They all sigh and wanna die for Sweet Georgia Brown,
Texty, což znamená: Všechny vzdychat a chci zemřít pro Sweet Georgia Brown,
I'll tell you just why, you know I don't lie (not much!).
Texty, což znamená: Řeknu vám jen, víte, já nebudu lhát (ne moc!).
It's been said she knocks 'em dead when she lands in town.
Texty, což znamená: To už se klepe je mrtvá, když teď jen ve městě.
Since she came why it's a shame how she's cooled 'em down.
Texty, což znamená: Vzhledem k tomu, že přišla, proč je to ostuda jak ona vychladne jim.
Fellas that she can't get must be fellas that she ain't met.
Texty, což znamená: Chlapi, které nemůže se musí být kámoši, které není setkala.
Georgia claimed her, Georgia named her, Sweet Georgia Brown.
Texty, což znamená: Georgia tvrdila jí, Georgie jmenoval ji, Sweet Georgia Brown.

All you gals will get the blues,
Texty, což znamená: Všechny holky se dostanete blues,
All you pals will surely lose.
Texty, což znamená: Vše, co vás kamarádi jistě ztratí.
And, there's but one excuse.
Texty, což znamená: A existuje jen jeden důvod.
Now I've told you who she was,
Texty, což znamená: Teď jsem ti, kdo to byl
And I've told you what she does,
Texty, což znamená: A já jsem řekl, co dělá,
Still, give this gal her dues.
Texty, což znamená: Přesto Dej tu holku dluhy.
This pretty maiden's prayer is answered anywhere
Texty, což znamená: Tato krásná dívka modlitba je vyslyšena kdekoli

No gal made has got a shade on Sweet Georgia Brown.
Texty, což znamená: Žádná holka se má stín na Sweet Georgia Brown.
Two left feet, but oh, so neat has Sweet Georgia Brown.
Texty, což znamená: Opustili dva metry, ale oh, tak elegantní má Sweet Georgia Brown.
They all sigh and wanna die for Sweet Georgia Brown,
Texty, což znamená: Všechny vzdychat a chci zemřít pro Sweet Georgia Brown,
I'll tell you just why, you know I don't lie (not much!).
Texty, což znamená: Řeknu vám jen, víte, já nebudu lhát (ne moc!).
All those tips the porter slips to Sweet Georgia Brown
Texty, což znamená: Všechny tyto tipy vrátný sklouzne do Sweet Georgia Brown
They buy clothes at fashion shows for one dollar down.
Texty, což znamená: Kupují oblečení na módní přehlídky za jeden dolar dolů.
Fellas, won'tcha tip your hats oh boy, ain't she the cats?
Texty, což znamená: Kluci, won'tcha tip klobouky oh chlapec, co kočky?
Who's that mister, ain't her sister, it's Sweet Georgia Brown.
Texty, což znamená: Kdo je ten pán, co její sestra, Sweet Georgia Brown.
Sweet Georgia Brown-32 (Sweet Georgia Brown-32) Texty

Další alba z Nat King Cole