A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Steady On-2 (Stabilní 2) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin (Bod z Grace dar Tin)

Kicking up the dust, heaven or bust
Texty, což znamená: Kopání do prachu, nebe nebo krach
We're headed for the promised land
Texty, což znamená: Máme namířeno do země zaslíbené
Since the moment we believed, we've been eager to leave
Texty, což znamená: Od chvíle, kdy jsme věřili, jsme už chtějí odejít
Like a child tugging daddy's hand
Texty, což znamená: Jako dítě tahá tátova ruka
May we never forget that patience is a virtue
Texty, což znamená: Možná jsme nikdy nezapomenu, že trpělivost je ctnost
Calm our anxious feet so faithful hands can serve you lord
Texty, což znamená: Uklidnit nervózní nohy tak věrné ruce může posloužit lord

[Chorus:]
Texty, což znamená: [Refrén:]

We run up ahead, we lag behind you
Texty, což znamená: Provozujeme před námi, že jsme zaostávají za vás
It's hard to wait when heaven's on our mind
Texty, což znamená: Je to těžké čekat když nebe na naší mysli
Teach our restless feet to walk beside you
Texty, což znamená: Neklidné nohy chodit vedle vás naučí
'Cause in our hearts we're already gone
Texty, což znamená: Protože v našich srdcích už jsme pryč
Will you walk with us
Texty, což znamená: Budete chodit s námi
Steady on
Texty, což znamená: Drž se

We want to walk awhile
Texty, což znamená: Chceme jít chvíli
We know that every mile is bringing us closer home
Texty, což znamená: Víme, že každý kilometr přináší nám blíž domů
We want to tell the story
Texty, což znamená: Chceme vyprávět příběh
Of sinner bound for glory and turn to find we're not alone
Texty, což znamená: Hříšník vázané na slávu a zase najít, že nejsme sami
When we walk in your light the lost will see you better
Texty, což znamená: Když jsme chodili v světlo ztracené uvidí vás lepší
As the narrow road gets crowded lord won't you lead us...
Texty, což znamená: Jak po úzké silnici plno lorda viď nás...

[Chorus:]
Texty, což znamená: [Refrén:]

Steady me when the road of faith gets rocky
Texty, což znamená: Jen klid, mě když víry nedostaví
Oh ready me, for fears I cannot see
Texty, což znamená: Oh, připravené obavy, nevidím
Lord won't you let me be a witness to your promise
Texty, což znamená: Pane jste mi nedovolí být svědkem svůj slib
Won't you steady me
Texty, což znamená: Nebude mě klid

[Chorus:]
Texty, což znamená: [Refrén:]

We run on up ahead, we lag behind you
Texty, což znamená: Narazíme na nahoru, jsme zaostávají za vás
It's hard to wait when heaven's on our minds
Texty, což znamená: Je to těžké čekat když nebe na naší mysli
Teach our restless feet to walk beside you
Texty, což znamená: Neklidné nohy chodit vedle vás naučí
'Cause in our hearts we're already gone
Texty, což znamená: Protože v našich srdcích už jsme pryč

[Chorus:]
Texty, což znamená: [Refrén:]

Will you walk with us
Texty, což znamená: Budete chodit s námi
Steady on...
Texty, což znamená: Drž se...
Steady On-2 (Stabilní 2) Texty Steady On-2 (Stabilní 2) Texty-2

Další alba z Bod z Grace