A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refuge of Love (Útočiště lásky) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: Point of Grace-2 (Bod z Grace-2)

Words & music by john mandeville
Texty, což znamená: Slova & hudba John mandeville

Lord, I need for you to know
Texty, což znamená: Pane potřebuji vědět
It's only your love, I would die for
Texty, což znamená: Je to pouze vaše láska, zemřel bych pro
So please say you'll never go
Texty, což znamená: Tak prosím Řekni, nezkoušejte
When you say that you'll stay
Texty, což znamená: Když řeknete, že zůstaneš
Words fall short of sentiment
Texty, což znamená: Slova nejsou schopny sentimentu
As tears fall from my eyes
Texty, což znamená: Jak slzy padají z očí
Cause hearts fail on all sides
Texty, což znamená: Protože srdce selhat na všech stranách
While mine's safe inside
Texty, což znamená: Zatímco moje je v bezpečí uvnitř

(chorus)
Texty, což znamená: (sbor)
Your refuge of love
Texty, což znamená: Vaše útočiště lásky
Oh, you're my refuge of love
Texty, což znamená: Oh jsi moje útočiště lásky
For so long, I never thought I'd find you
Texty, což znamená: Neboť tak dlouho, nikdy jsem tě najdu
Oh, you're my refuge of love
Texty, což znamená: Oh jsi moje útočiště lásky
Love's never been so right
Texty, což znamená: Láska nikdy nebyla tak pravdu
Love's never been so right
Texty, což znamená: Láska nikdy nebyla tak pravdu
'cause I finally found a haven for my heart
Texty, což znamená: protože jsem konečně našel útočiště pro mé srdce
In your refuge of love
Texty, což znamená: Ve své útočiště lásky

Guess I believed you'd come and go
Texty, což znamená: Myslím, že jsem věřil, že by přicházet a odcházet
Like every other love in my life
Texty, což znamená: Jako každá láska v mém životě
And, oh, I tried you so
Texty, což znamená: A, oh, snažil jsem se vám tak
Yet faithfully, your patience won my willingness
Texty, což znamená: Přesto, věrně, trpělivost vyhrál moje ochota
And slowly it became clear to me
Texty, což znamená: A pomalu se stal mi jasné
That you gave you life
Texty, což znamená: Že jste si dal život
So I could spend mine in...
Texty, což znamená: Tak mohl strávit důl v...

(repeat chorus) 3x
Texty, což znamená: (opakování chór) 3 x

Refuge of Love (Útočiště lásky) Texty

Další alba z Bod z Grace