A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Praise Forevermore (Chvála navždy) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: Free to Fly (Zdarma k letu)

Earnestly I sought You, lovingly You found me
Texty, což znamená: Vážně jsem tě hledal, láskyplně jste mě našli
Embraced me as Your child, now I'll never be the same
Texty, což znamená: Přijali mě jako dítě, teď to nikdy nebude jako dřív
No greater love than Yours, Lord, never known it before
Texty, což znamená: Žádná větší lásku než vaše, pane, nikdy to nevěděl dřív
Only ever dreamed about this abundant love
Texty, což znamená: Jen někdy snili o hojné láska

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Texty, což znamená: Zpěv, "Aleluja, aleluja" mé úžasné Bohu
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Texty, což znamená: Zvedněte svůj hlas k mým nejlepším přítelem, chválím vás na konec
Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Texty, což znamená: Zpěv, "Aleluja, aleluja" věrný jedné
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Texty, což znamená: Zvedněte ruce v čest vás, pane, chválím navěky

How could I say thank You for joy and peace so beautiful?
Texty, což znamená: Jak mohl říct, děkuji vám za radost a mír tak krásná?
Father, friend, my Jesus, lover of my soul
Texty, což znamená: Otec, příteli, můj Ježíši, milovník mé duše
Savior of the world, I, I dance before Your throne
Texty, což znamená: Spasitel světa, jsem, jsem před tvůj trůn
Now all that is within me will rise to glorify
Texty, což znamená: Nyní vše, co je ve mně bude stoupat oslavovat

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Texty, což znamená: Zpěv, "Aleluja, aleluja" mé úžasné Bohu
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Texty, což znamená: Zvedněte svůj hlas k mým nejlepším přítelem, chválím vás na konec
Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Texty, což znamená: Zpěv, "Aleluja, aleluja" věrný jedné
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Texty, což znamená: Zvedněte ruce v čest vás, pane, chválím navěky

"Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Texty, což znamená: "Aleluja, aleluja" mé úžasné Bohu
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Texty, což znamená: Zvedněte svůj hlas k mým nejlepším přítelem, chválím vás na konec

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Texty, což znamená: Zpěv, "Aleluja, aleluja" mé úžasné Bohu
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Texty, což znamená: Zvedněte svůj hlas k mým nejlepším přítelem, chválím vás na konec
"Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Texty, což znamená: "Aleluja, aleluja" věrný jedné
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Texty, což znamená: Zvedněte ruce v čest vás, pane, chválím navěky

Praise Forevermore (Chvála navždy) Texty

Další alba z Bod z Grace