A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poinciana-11 (Poinciana-11) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Nat King Cole [Capitol]-1 (Nat King Cole [Capitol] -1)

Blow...tropic wind...
Texty, což znamená: Ránu... tropic vítr...
Sing a song...through the trees.
Texty, což znamená: Zazpívej písničku... mezi stromy.

Trees...sigh to me...
Texty, což znamená: Stromy... povzdech se mi...
Soon my love...I will see.
Texty, což znamená: Brzy má lásko... Podívám se.

Poinciana,
Texty, což znamená: Poinciana,
Your branches speak to me of love.
Texty, což znamená: Větve se mnou lásky mluvit.
Pale moon is casting shadows from above.
Texty, což znamená: Bledý měsíc je vrhaly stíny shora.

Poinciana,
Texty, což znamená: Poinciana,
Somehow I feel the jungle beat
Texty, což znamená: Nějak cítím jungle beat
Within me, there grows a rhythmic, savage
Texty, což znamená: Ve mně roste rytmické, savage
beat.
Texty, což znamená: porazit.

Love is everywhere, its magic perfume fills the air.
Texty, což znamená: Láska je všude, jeho kouzelný parfém vyplňuje vzduch.
To and fro, you sway, my heart`s in time,
Texty, což znamená: Sem a tam houpat, moje srdce v čase,
I`ve learned to care.
Texty, což znamená: Naučil jsem se postarat.

Poinciana,
Texty, což znamená: Poinciana,
Though skies may turn from blue to gray,
Texty, což znamená: Když obloha může od modré do šedé,
My love will live for ever and a day.
Texty, což znamená: Moje láska bude žít na věky a jeden den.

Blow....tropic wind,
Texty, což znamená: Ránu... tropic vítr,
Sing a song through the trees.
Texty, což znamená: Zazpívej písničku mezi stromy.
Trees...sigh to me
Texty, což znamená: Stromy... povzdech se mi
Soon my love... I will see.
Texty, což znamená: Brzy má lásko... Podívám se.

Poinciana...
Texty, což znamená: Poinciana...
Poinciana-11 (Poinciana-11) Texty

Další alba z Nat King Cole