A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth (Na Božím světě) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: How You Live (Jak žiješ)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Texty, což znamená: V Božím světě oceánu plave v brilantní blues
The yellow sun warms me and you
Texty, což znamená: Žluté Slunce hřeje, ty a já
'Til it's chased by an iridescent moon
Texty, což znamená: Dokud je pronásledována duhovým měsíc
On God's green earth
Texty, což znamená: Na Božím světě

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Texty, což znamená: V Božím světě hor. stoupání s purple haze
Against a sky of stormy grays
Texty, což znamená: Proti obloze bouřlivé šedí
There are ebony nights and silver days
Texty, což znamená: Existují ebenové noci a stříbrné dny
On God's green earth
Texty, což znamená: Na Božím světě

We live, we laugh and love and dance
Texty, což znamená: Žijeme, smích a láska a tanec
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Texty, což znamená: Protože Bůh je všechno krásné a dokonalé ve svých rukou
We rise from the ashes of our past
Texty, což znamená: Jsme vstát z popela naší minulosti
'Cause we've learned the truth at last
Texty, což znamená: Protože jsme se konečně dozvěděli pravdu
Love is not blind
Texty, což znamená: Láska není slepá
Every color shines
Texty, což znamená: Každá barva svítí
On God's green earth
Texty, což znamená: Na Božím světě

On God's green earth...if eery color was the same
Texty, což znamená: Na Boží zelená země... Pokud tajuplný barva byla stejná
And every child had just one name
Texty, což znamená: A každé dítě měl jen jedno jméno
There'd be no beauty for each of us to claim
Texty, což znamená: Tam by žádná krása pro každého z nás nárok

On God's green earth
Texty, což znamená: Na Božím světě
We see the scars of yesterday
Texty, což znamená: Vidíme, že jizvy včera
Of wars that we cannot erase
Texty, což znamená: Válek, které my nemůžeme vymazat
But we can walk hand in hand in healing grace
Texty, což znamená: Ale můžeme jít ruku v ruce v uzdravení grace
On God's green earth
Texty, což znamená: Na Božím světě

We live, we laugh and love and dance
Texty, což znamená: Žijeme, smích a láska a tanec
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Texty, což znamená: Protože Bůh je všechno krásné a dokonalé ve svých rukou
We rise from the ashes of our past
Texty, což znamená: Jsme vstát z popela naší minulosti
'Cause we've learned the truth at last
Texty, což znamená: Protože jsme se konečně dozvěděli pravdu
Love is not blind
Texty, což znamená: Láska není slepá
Every color shines
Texty, což znamená: Každá barva svítí
On God's green earth
Texty, což znamená: Na Božím světě

(bridge)
Texty, což znamená: (Most)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Texty, což znamená: Co když jen řek zuřil a nenávist rozplynuly všechny?
We can live in peace today!
Texty, což znamená: Dnes můžeme žít v míru!
On God's green earth
Texty, což znamená: Na Božím světě

We live, we laugh and love and dance
Texty, což znamená: Žijeme, smích a láska a tanec
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Texty, což znamená: Protože Bůh je všechno krásné a dokonalé ve svých rukou
We live, we laugh and love and dance
Texty, což znamená: Žijeme, smích a láska a tanec
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Texty, což znamená: Protože Bůh je všechno krásné a dokonalé ve svých rukou
We rise from the ashes of our past
Texty, což znamená: Jsme vstát z popela naší minulosti
'Cause we've learned the truth at last
Texty, což znamená: Protože jsme se konečně dozvěděli pravdu
Love is not blind
Texty, což znamená: Láska není slepá
Every color shines
Texty, což znamená: Každá barva svítí
On God's green earth
Texty, což znamená: Na Božím světě

On God's Green Earth (Na Božím světě) Texty On God's Green Earth (Na Božím světě) Texty-2

Další alba z Bod z Grace