A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

My Heart Stood Still-133 (Mé srdce stál stále-133) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Penthouse Serenade/The Piano Style of Nat King Cole-2 (Penthouse Serenáda/The klavírní styl Nat King Cole-2)

I laughed at sweethearts
Texty, což znamená: Smál jsem se milenky
I met at schools
Texty, což znamená: Jsem se setkal na školách
All indiscreet hearts
Texty, což znamená: Všechny indiskrétní srdce
Seemed romantic fools
Texty, což znamená: Zdálo se, že romantické blázny
A house in Iceland
Texty, což znamená: Dům na Islandu
Was my heart's domain
Texty, což znamená: Byla moje srdce doména
I saw your eyes
Texty, což znamená: Viděl jsem vaše oči
Now castles rise in Spain!
Texty, což znamená: Hrady ve Španělsku, povstaňte!

I took one look at you
Texty, což znamená: Vzal jsem jeden pohled na vás
That's all I meant to do
Texty, což znamená: To je vše co jsem chtěl udělat
And then my heart stood still
Texty, což znamená: A pak mé srdce stále
My feet could step and walk
Texty, což znamená: Moje nohy by krok a jít
My lips could move and talk
Texty, což znamená: Moje rty mohl pohybovat a mluvit
And yet my heart stood still
Texty, což znamená: A přesto mé srdce stále

Though not a single word was spoken
Texty, což znamená: I když byl nemluvil ani jediné slovo
I could tell you knew
Texty, což znamená: Mohl říct, že to že víte
That unfelt clasp of hands
Texty, což znamená: To neminulo účinkem sevření rukou
Told me so well you knew
Texty, což znamená: Řekl mi tak dobře znáš
I never lived at all
Texty, což znamená: Nikdy jsem nežil vůbec
Until the thrill of that moment when
Texty, což znamená: Až do oné chvíle vzrušení při
My heart stood still
Texty, což znamená: Moje srdce se zastavil

Through all my school days
Texty, což znamená: Přes všechny moje školní dny
I hated boys
Texty, což znamená: Nenáviděl jsem chlapce
Those April Fool days
Texty, což znamená: Ty dny blázen dubna
Brought me loveless joys
Texty, což znamená: Přinesl mi bez lásky radosti
I read my Plato
Texty, což znamená: Jsem četl můj Plato
Love, I thought a sin
Texty, což znamená: Láska, jsem myslel, že hřích
But since your kiss
Texty, což znamená: Ale protože vaše pusa
I'm reading Missus Glyn!
Texty, což znamená: Já jsem čtení paní Glyn!
My Heart Stood Still-133 (Mé srdce stál stále-133) Texty

Další alba z Nat King Cole