A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Love Letters-43 (Dopisy lásky-43) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Legend: The Nat King Cole Collection - 60 Classic Tracks-1 (Legenda: Nat King Cole Collection - 60 klasické skladby-1)

The sky may be starless
Texty, což znamená: Na obloze může být bezhvězdnou
The night may be moonless
Texty, což znamená: Může být bezměsíčná noc
But deep in my heart
Texty, což znamená: Ale hluboko v mém srdci
I know that you love me
Texty, což znamená: Já vím, že mě miluješ
You love me, because you told me so
Texty, což znamená: Miluješ mě, protože jste mi to řekl

Love letters straight from your heart
Texty, což znamená: Milostné dopisy přímo z vašeho srdce
Keep us so near while we`re apart
Texty, což znamená: Mějte nás tak blízko, když už jsme od sebe
I`m not alone in the night
Texty, což znamená: Já nejsem sám v noci
When I can have all the love you write
Texty, což znamená: Když budu mít všechnu lásku píšete

I memorize every line
Texty, což znamená: Jsem si zapamatovat každý řádek
I kiss the name that you sign
Texty, což znamená: Líbám název, který podepíšete
And darling, then I read again
Texty, což znamená: A drahá, pak jsem si přečetl znovu
Right from the start
Texty, což znamená: Hned od počátku
Love letters straight from your heart
Texty, což znamená: Milostné dopisy přímo z vašeho srdce

I memorize every line
Texty, což znamená: Jsem si zapamatovat každý řádek
I kiss the name that you sign
Texty, což znamená: Líbám název, který podepíšete
And darling, then I read again
Texty, což znamená: A drahá, pak jsem si přečetl znovu
Right from the start
Texty, což znamená: Hned od počátku
Love letters straight from your heart
Texty, což znamená: Milostné dopisy přímo z vašeho srdce
Love Letters-43 (Dopisy lásky-43) Texty

Další alba z Nat King Cole