A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Living the Legacy-1 (Život dědictví-1) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: Point of Grace-3 (Bod z Grace-3)

My father knew it
Texty, což znamená: Můj otec věděl, že to
And his before him
Texty, což znamená: A před ním
And it goes way back down the line
Texty, což znamená: A to jde cestou zpět po trati
They had a vision
Texty, což znamená: Oni měli vizi
A prayer for the future
Texty, což znamená: Modlitba pro budoucnost
For what I would believe in time
Texty, což znamená: Za co by si věřit, v čase
Now I'm not perfect
Texty, což znamená: Teď nejsem dokonalá
Life's not easy
Texty, což znamená: Život není snadné
But I wouldn't take the world for what they gave to me
Texty, což znamená: Ale nechtěl brát svět za co mi dali

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]
I'm living the legacy
Texty, což znamená: Já žiju dědictví
Walking the path that the faithful have laid down
Texty, což znamená: Pěší cesta, která stanovila věřících
I'm living the legacy
Texty, což znamená: Já žiju dědictví
Finding the hope that my fathers found
Texty, což znamená: Hledání naděje, že moji otcové
I am standing tall when I'm on my knees
Texty, což znamená: Já stojím vysoký, když jsem na kolenou
I'm living the legacy
Texty, což znamená: Já žiju dědictví

Something in common
Texty, což znamená: Něco ve společné
Deep inside me
Texty, což znamená: Hluboko uvnitř mě
With those before me who are gone
Texty, což znamená: S těmi přede mnou, kteří jsou pryč
Gives me the vision
Texty, což znamená: Mi dává představu
Fills me with a passion
Texty, což znamená: Mě naplňuje vášní
To make the message carry on
Texty, což znamená: Chcete-li zprávu dál
Now I'm not perfect
Texty, což znamená: Teď nejsem dokonalá
Life's not easy
Texty, což znamená: Život není snadné
But for the future's sake I'm gonna do the best I can
Texty, což znamená: Ale kvůli do budoucna budu dělat to nejlepší, co můžu

[Chorus (3X)]
Texty, což znamená: [Refrén (3 X)]
Living the Legacy-1 (Život dědictví-1) Texty

Další alba z Bod z Grace