A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Light of the World-9 (Světlo světa-9) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: A Christmas Story-1 (Vánoční příběh-1)

Light of the world, shine down on Bethlehem
Texty, což znamená: Světlo světa, svítí dolů na betlém
God in His glory has sent us a Son
Texty, což znamená: Bůh ve své slávě nám poslal syna
Shout from on high, out in the street
Texty, což znamená: Výkřik z výšin, venku na ulici
Jesus, our Savior is born
Texty, což znamená: Ježíše, našeho Spasitele se narodila

Bright shining star, shine down on everyone
Texty, což znamená: Bright zářící hvězda, svítí dolů na všechny
God in His mercy has sent us a Son
Texty, což znamená: Bůh ve své milosti nám poslal syna
The shepherds will cry, praise to the Lord
Texty, což znamená: Pastýři bude plakat, chvála Pánu
Jesus, our Savior is born
Texty, což znamená: Ježíše, našeho Spasitele se narodila

Alleluia, baby Jesus
Texty, což znamená: Aleluja Ježíšek
Alleluia, baby Jesus
Texty, což znamená: Aleluja Ježíšek
Jesus, our Savior is born
Texty, což znamená: Ježíše, našeho Spasitele se narodila
Sing Alleluia
Texty, což znamená: Zpívat aleluja

Light of the world, shine down on Bethlehem
Texty, což znamená: Světlo světa, svítí dolů na betlém
God in His glory has sent us a Son
Texty, což znamená: Bůh ve své slávě nám poslal syna
Shout from on high and out in the street
Texty, což znamená: Výkřik z na vysoké úrovni a v ulici
Jesus, our Savior
Texty, což znamená: Ježíše, našeho Spasitele

No, don't you know He's born
Texty, což znamená: Ne, ty nevíš, že se narodí
Don't you know
Texty, což znamená: Ty to nevíš

Alleluia, baby Jesus
Texty, což znamená: Aleluja Ježíšek
Alleluia, baby Jesus
Texty, což znamená: Aleluja Ježíšek
Jesus, our Savior is born
Texty, což znamená: Ježíše, našeho Spasitele se narodila
Sing Alleluia
Texty, což znamená: Zpívat aleluja

Alleluia, baby Jesus
Texty, což znamená: Aleluja Ježíšek
Alleluia, baby Jesus
Texty, což znamená: Aleluja Ježíšek
Jesus, our Savior is born
Texty, což znamená: Ježíše, našeho Spasitele se narodila
Sing Alleluia
Texty, což znamená: Zpívat aleluja

Joy to the world
Texty, což znamená: Do hajzlu!

Light of the World-9 (Světlo světa-9) Texty

Další alba z Bod z Grace