A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Just in Time-44 (Právě v čas-44) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Definitive Gold-5 (Definitivní Gold-5)

Let's go
Texty, což znamená: Jdeme

Just in time found me just in time
Texty, což znamená: V poslední chvíli mě našel jen v čase
Before you came my time was running low
Texty, což znamená: Předtím, než jsi přišel můj čas běžel nízké
I was lost them losing dice were tossed
Texty, což znamená: Ztratila jsem je odhodil ztrácí kostky
My bridges all were crossed nowhere to go
Texty, což znamená: Mosty byly všechny překročení nikde jít
Now you're here now I know just where I'm going
Texty, což znamená: Teď jsi tady teď vím, že jen kam jdu
No more doubt fear I've found my way
Texty, což znamená: Bezpochyby další se obávají, že jsem našla svou cestu
Your love came just in time you found me just in time
Texty, což znamená: Vaše láska přišla právě v době, kdy jste mě našel jen v čase
And changed my lonely nights that lucky day
Texty, což znamená: A změnili své osamělé noci ten šťastný den

Just in time
Texty, což znamená: Právě včas

Before you you came my time was running low oh baby
Texty, což znamená: Předtím, než jste přišel můj čas běžel nízko oh baby
I was lost them losing dice were tossed
Texty, což znamená: Ztratila jsem je odhodil ztrácí kostky
My bridges all were crossed nowhere to go
Texty, což znamená: Mosty byly všechny překročení nikde jít
Now you're here now I know just where I'm going
Texty, což znamená: Teď jsi tady teď vím, že jen kam jdu
No more doubt or fear I've found my way
Texty, což znamená: Žádné další pochybnosti nebo se obávají, že jsem našla svou cestu
Your love came just in time you've found me just in time
Texty, což znamená: Vaše láska přišla právě v době, kdy jste mě našli právě včas
And changed my lonely nights an changed my lonely nights
Texty, což znamená: A změnil můj lonely nights změnil můj lonely nights
And changed my lonely nights an changed my lonely nights
Texty, což znamená: A změnil můj lonely nights změnil můj lonely nights
And changed my lonely nights that lucky day
Texty, což znamená: A změnili své osamělé noci ten šťastný den
Just in Time-44 (Právě v čas-44) Texty

Další alba z Nat King Cole