A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jesus Is-2 (Ježíš je-2) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Bod z Grace Dárková plechovka-2)

Words and music by connie harrington
Texty, což znamená: Slova a hudby Connie harrington

Speak a little softer so I can hear you
Texty, což znamená: Mluví o něco měkčí, takže slyším vás
Above the noise, the noise, the noise in this world, yeah
Texty, což znamená: Nad hluk, hluk, hluk v tomto světě Ano
You don't have to shout it for hearts to listen
Texty, což znamená: Vy nemusíte křičet na srdce poslouchat
Just be a still, small voice, and let the truth be heard
Texty, což znamená: Stačí být tichý hlas a nechat slyšet pravdu

(chorus)
Texty, což znamená: (sbor)
That jesus is
Texty, což znamená: Že Ježíš je
The way, the truth he is the light
Texty, což znamená: Cesta, pravda, je to světlo
For me, for you, for the world tonight
Texty, což znamená: Pro mě, pro vás, pro svět dnes
Our hope, the meaning of this life
Texty, což znamená: Naše naděje, význam tohoto života
Jesus is, jesus is
Texty, což znamená: Ježíš, Ježíš je
Jesus is, jesus is
Texty, což znamená: Ježíš, Ježíš je
Everybody's looking, but how will they find it
Texty, což znamená: Všichni se dívají, ale jak si najdou
The road to happiness unless they're told
Texty, což znamená: Cesta ke štěstí pokud jim řekne
That love is the answer to the ultimate question
Texty, což znamená: Láska je odpověď na základní otázku
But how will they understand unless they know
Texty, což znamená: Ale jak oni pochopí, pokud vědí

(chorus)
Texty, což znamená: (sbor)

The way, the truth, he is the light
Texty, což znamená: Tak, pravda, on to světlo
For me, for you, for the world tonight
Texty, což znamená: Pro mě, pro vás, pro svět dnes
Our hope, the meaning of this life
Texty, což znamená: Naše naděje, význam tohoto života
Jesus is, jesus is
Texty, což znamená: Ježíš, Ježíš je
Jesus is, jesus is
Texty, což znamená: Ježíš, Ježíš je
Jesus is
Texty, což znamená: Ježíš je

Jesus Is-2 (Ježíš je-2) Texty

Další alba z Bod z Grace