A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I've Got My Love to Keep Me Warm-30 (Já mám lásko mě udržet v teple-30) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Nat & Dean At Christmas-2 (NAT & Dean na vánoční-2)

The snow is snowing and the wind it is blowing
Texty, což znamená: Sníh padá sníh a vítr fouká
But I can weather the storm
Texty, což znamená: Ale tuto bouři
What do I care how much it may storm
Texty, což znamená: Co mi jedno, kolik může bouřka
I've got my love to keep me warm
Texty, což znamená: Já mám, rád mě zahřál
I cannot remember the worst December
Texty, což znamená: Nemůžu si vzpomenout nejhorší prosinec

Just watch the icicles form
Texty, což znamená: Stačí sledovat tvar rampouchy
What do I care if icicles form
Texty, což znamená: Co mi jedno, jestli tvar rampouchy
I've got my love to keep me warm
Texty, což znamená: Já mám, rád mě zahřál
Off with my overcoat off with my gloves
Texty, což znamená: Off s kabát vypnuto s rukavice
Who needs an overcoat I'm burning with love
Texty, což znamená: Kdo potřebuje kabát, který já hořím láskou
My heart's on fire and the flame grows higher
Texty, což znamená: Mé srdce na oheň a plamen roste vyšší

So I will weather the storm
Texty, což znamená: Tak bude přečkat bouři
What do I care how much it may storm
Texty, což znamená: Co mi jedno, kolik může bouřka
I've got my love to keep me warm
Texty, což znamená: Já mám, rád mě zahřál
I thought you ought to know my heart's on fire
Texty, což znamená: Myslel jsem, že byste to měl vědět, moje srdce v ohni
The flame it just leaps higher
Texty, což znamená: Plamen, který to jen skáče výš
So I will weather the storm
Texty, což znamená: Tak bude přečkat bouři
Why do I care how much it storms
Texty, což znamená: Proč záleží, kolik bouře
I've got my love
Texty, což znamená: Já mám svou lásku
To keep me warm
Texty, což znamená: Aby mi v teple
I've got my love to keep me warm
Texty, což znamená: Já mám, rád mě zahřál
I've Got My Love to Keep Me Warm-30 (Já mám lásko mě udržet v teple-30) Texty

Další alba z Nat King Cole