A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

It's Crazy-4 (Je to šílené-4) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Supreme Jazz-7 (Nejvyšší Jazz-7)

I jump up at dawn, shake out the sun,
Texty, což znamená: Skok za svítání, vysypte do slunce,
Laugh like a loon, have plenty fun,
Texty, což znamená: Smích jako cvok, mají spoustu legrace,
It's crazy, but I'm in love!
Texty, což znamená: Je to šílené, ale já jsem zamilovaná!

I act like a fool, what do I care?
Texty, což znamená: Chovám se jako blázen, co na tom sejde?
I'll be a fool as long as you're there,
Texty, což znamená: Já budu blázen, jak dlouho jsi tam,
It's crazy, but I'm in love!
Texty, což znamená: Je to šílené, ale já jsem zamilovaná!

I spread my wings and then I'll fly
Texty, což znamená: Já jsem rozprostřel svá křídla a pak budu létat
All around the city.
Texty, což znamená: Po celém městě.
The world's my sweet potato pie,
Texty, což znamená: Svět je můj koláč ze sladkých brambor,
And I'm sitting pretty!
Texty, což znamená: A já sedím pěkně!

I sweep out the stars, chase that old moon,
Texty, což znamená: Čistím hvězdy, honit ten starý měsíc,
Fall into bed a-hummin' a tune,
Texty, což znamená: Padnout do postele-hummin' melodii,
It's crazy, but I'm in love, love, love, love'
Texty, což znamená: Je to šílené, ale já jsem v lásce, láska, láska, láska "
It's crazy, but I'm in love!
Texty, což znamená: Je to šílené, ale já jsem zamilovaná!

I spread my wings and then I'll fly
Texty, což znamená: Já jsem rozprostřel svá křídla a pak budu létat
All around the city.
Texty, což znamená: Po celém městě.
The world's my sweet potato pie,
Texty, což znamená: Svět je můj koláč ze sladkých brambor,
And I'm sitting pretty!
Texty, což znamená: A já sedím pěkně!

It's crazy, but I'm in love!
Texty, což znamená: Je to šílené, ale já jsem zamilovaná!

I sweep out the stars, chase that old moon,
Texty, což znamená: Čistím hvězdy, honit ten starý měsíc,
Fall into bed a-hummin' a tune,
Texty, což znamená: Padnout do postele-hummin' melodii,
It's crazy, but I'm in love, love, love, love'
Texty, což znamená: Je to šílené, ale já jsem v lásce, láska, láska, láska "
Mm, mm, it's crazy, but I'm in love!
Texty, což znamená: Mm, hm je to šílené, ale já jsem zamilovaná!
It's Crazy-4 (Je to šílené-4) Texty

Další alba z Nat King Cole