A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I'm Never Satisfied-1 (Nikdy nejsem spokojen-1) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: 101 Hits: Nat King Cole-1 (101 Hits: Nat King Cole-1)

I love the things that scare most folks to death
Texty, což znamená: Mám rád věci, které k smrti děsí většina lidí
But I ain't ever satisfied
Texty, což znamená: Ale já nejsem vůbec spokojen
I'll stay till the end or till I'm gasping my last breath
Texty, což znamená: Já tu zůstanu do konce nebo dokud jsem lapala můj poslední dech
But I ain't ever satisfied
Texty, což znamená: Ale já nejsem vůbec spokojen
No, I am never satisfied
Texty, což znamená: Já nemám nikdy spokojen

I can pretty much come and go as I like
Texty, což znamená: Jsem docela hodně přijít a odejít, jak se mi líbí
But I ain't ever satisfied
Texty, což znamená: Ale já nejsem vůbec spokojen
Hey, with no bottom line it's hard to know wrong from right
Texty, což znamená: Hej s žádná Pointa je těžké poznat, špatně od pravice
But I ain't ever satisfied
Texty, což znamená: Ale já nejsem vůbec spokojen
I'll try anything once but then do it to death
Texty, což znamená: Budu si chtěl zkusit, ale pak to k smrti
But I ain't ever satisfied
Texty, což znamená: Ale já nejsem vůbec spokojen
I expect the worst but I hope for the best
Texty, což znamená: Jsem připraven na nejhorší, ale doufám, že za nejlepší
Oh, I ain't ever satisfied
Texty, což znamená: Nejsem vůbec spokojen
No, I ain't ever satisfied
Texty, což znamená: Ne, nejsem spokojen
No, no, no, no, I am never satisfied
Texty, což znamená: Ne, ne, ne, ne, já jsem nikdy spokojen

Can't get enough, no, of nothing
Texty, což znamená: Can't get enough, ne, na nic

I've got seven of everything and more in the till
Texty, což znamená: Já mám sedm vše a více v pokladně
But I ain't ever satisfied
Texty, což znamená: Ale já nejsem vůbec spokojen
You think this is dangerous stuff
Texty, což znamená: Myslíš, že je to nebezpečné věci
It ain't even a thrill
Texty, což znamená: Není to ani vzrušení
I ain't ever satisfied
Texty, což znamená: Nejsem vůbec spokojen
Oh, I am never
Texty, což znamená: Oh já jsem nikdy
No, I am never
Texty, což znamená: Ne, já jsem nikdy
I don't know why I ain't ever satisfied
Texty, což znamená: Nevím, proč nejsem vůbec spokojen
I'm Never Satisfied-1 (Nikdy nejsem spokojen-1) Texty

Další písně z 101 Hits: Nat King Cole-1

Další alba z Nat King Cole