A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I'll Never Say 'Never Again' Again-1 (To nikdy neříkej "Nikdy" znovu-1) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: 52 Original Recordings-1 (52 originální nahrávky-1)

I'll never say "Never again" again
Texty, což znamená: Nikdy neřeknu "Nikdy znovu" znovu
Cause here I am in love again,
Texty, což znamená: Příčinou zde jsem zamilovaná
Head over heels in love again, with you.
Texty, což znamená: Hlava přes paty v lásce, s vámi.

I'll never say "Never kiss you" again
Texty, což znamená: Nikdy neřeknu, "Nikdy tě políbit" znovu
Cause here I'm kissing you again,
Texty, což znamená: Příčinou zde líbám tě znovu,
That's just the thing I said I'd never do.
Texty, což znamená: To je právě to, co jsem řekl, že bych nikdy neudělal.

I walked away and said goodbye,
Texty, což znamená: Šel pryč a rozloučil se,
I was hasty, wasn't I
Texty, což znamená: Jsem byl ukvapený, že jsem
I missed you so I thought I'd die,
Texty, což znamená: Jsi mi chyběla, tak jsem si myslel, že umřu,
But it's all over now, so my head's in the sky
Texty, což znamená: Ale to je pryč, takže moje hlava v oblacích

I'll never say "Never again" again,
Texty, což znamená: Nikdy neřeknu "Nikdy znovu",
Cause here I am in love again,
Texty, což znamená: Příčinou zde jsem zamilovaná
Head over hells in love again
Texty, což znamená: Vydejte se pekly v lásce znovu
With the same sweet you.
Texty, což znamená: S stejné sladké vás.
I'll Never Say 'Never Again' Again-1 (To nikdy neříkej

Další alba z Nat King Cole