A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Wish You Love [Live]-1 (Přeji vám lásku [Live] -1) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Nat King Cole at the Sands (Nat King Cole v písku)

Goodbye, no use leading with our chins, this is where our story ends,
Texty, což znamená: Sbohem vedoucí s bradou nakloněnou je k ničemu, to je kde končí náš příběh,
Never lovers ever friends.
Texty, což znamená: Nikdy milenci někdy přátel.
Goodbye, let our hearts call it a day, but before you walk away,
Texty, což znamená: Dejte Sbohem, naše srdce to už, ale předtím, než jdete pryč,
I sincerely want to say.
Texty, což znamená: Upřímně jsem chtěl říct.

I wish you bluebirds in the spring, to give your heart a song to sing,
Texty, což znamená: Přeji vám bluebirds na jaře, aby vaše srdce píseň zpívat,
And then a kiss, but more than this, I wish you love.
Texty, což znamená: A pak polibek, ale více než to, přeji vám rádi.
And in July, lemonade to cool you in some leafy glade,
Texty, což znamená: A v červenci, limonáda vychladnout v některých slunné mýtině,
I wish you health, and more than wealth, I wish you love.
Texty, což znamená: Přeji vám zdraví a více než bohatství, škoda, že miluješ.
My breaking heart and I agree that you and I could never be,
Texty, což znamená: Mé zlomené srdce a já souhlasím, že ty a já jsem mohl nikdy nebude,
So with my best, my very best, I set you free.
Texty, což znamená: Takže se nejlíp, moje úplně nejlepší, já tě osvobodí.
I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm,
Texty, což znamená: Škoda, že úkryt před bouří, přívětivého krbu teplo,
Most of all, when snowflakes fall, I wish you love.
Texty, což znamená: Ze všeho nejvíc když padají vločky, přeji, že miluješ.
I Wish You Love [Live]-1 (Přeji vám lásku [Live] -1) Texty

Další alba z Nat King Cole