A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Wish I Knew (Notorious) (Rád že bych věděl (nechvalně)) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: The Very Thought of You-70 (Pouhém pomyšlení vás-70)

Is this the night I've waited, oh, so long for
Texty, což znamená: Je to noc, kdy jsem čekal, ale tak dlouho
Is this my dream at last come true
Texty, což znamená: Je to můj sen konečně
Are you the one my heart has saved its song for
Texty, což znamená: Vy jste ten, co mé srdce zachránil svou píseň pro
How can I tell, I wish I knew
Texty, což znamená: Jak lze poznat, kéž bych věděl

I wish I knew someone like you could love me
Texty, což znamená: Škoda, že jsem věděl, že někdo jako vy mě mohla milovat
I wish I knew you place no one above me
Texty, což znamená: Škoda, že jsem věděl, že umístíte nikdo nade mnou
Did I mistake this for a real romance
Texty, což znamená: To chybu pro skutečnou romanci
I wish I knew, but only you can answer
Texty, což znamená: Kéž jsem věděl, ale pouze můžete odpovědět

If you don't care, why let me hope and pray so
Texty, což znamená: Pokud vás to nezajímá, proč chci doufat a modlit se tak
Don't lead me on, if I'm a fool just say so
Texty, což znamená: To svádí mě, jestli jsem blázen jen říct
Should I keep dreaming on or just forget you
Texty, což znamená: Mám dál snít nebo prostě zapomenout na tebe
What shall I do, I wish I knew
Texty, což znamená: Co mám dělat, jsem hrabě Dooku

If you don't care, why let me hope and pray so
Texty, což znamená: Pokud vás to nezajímá, proč chci doufat a modlit se tak
Don't lead me on, if I'm a fool just say so
Texty, což znamená: To svádí mě, jestli jsem blázen jen říct
Should I keep dreaming on or just forget you
Texty, což znamená: Mám dál snít nebo prostě zapomenout na tebe
What shall I do, I wish I knew
Texty, což znamená: Co mám dělat, jsem hrabě Dooku
I Wish I Knew (Notorious) (Rád že bych věděl (nechvalně)) Texty

Další alba z Nat King Cole