A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Never Knew-13 (Já nikdy nevěděl-13) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Penthouse Serenade/The Piano Style of Nat King Cole-1 (Penthouse Serenáda/The klavírní styl Nat King Cole-1)

I always thought that I'd prefer single-blessed-ness
Texty, což znamená: Vždycky jsem si myslel, že bych raději single požehnání mys
Thought that I'd like to stay free
Texty, což znamená: Si myslel, že bych ráda zůstala zdarma
I never thought my time would come to marry,
Texty, což znamená: Nikdy si myslel, že můj čas přijde o ruku,
No wedding bells for me, I've changed my mind after all,
Texty, což znamená: Žádná svatební zvony pro mě, jsem změnil jsem názor po tom všem,
You are the one made me fall, for
Texty, což znamená: Jsi ten mě spadnout, pro

I used to smile at all the songs that were popular,
Texty, což znamená: Kdysi jsem úsměv na všech písní, které byly populární,
Nothing but love in each song,
Texty, což znamená: Nic než láska v každé písni,
I used to think those kind of songs were foolish,
Texty, což znamená: Kdysi jsem si ty druh písní bylo pošetilé,
Now I admit I'm wrong.
Texty, což znamená: Teď jsem se přiznat, že se že mýlím.
Love songs are part of my plan, show me the minister man, for
Texty, což znamená: Milostné písně jsou součástí mého plánu, Ukaž mi ten ministr pro

I never knew I could love anybody,
Texty, což znamená: Nikdy nevěděl, že bych mohla milovat někoho,
Honey, like I'm loving you;
Texty, což znamená: Zlato, jako já jsem miloval vás.
I couldn't realize what a pair of eyes and a baby smile could do.
Texty, což znamená: Nemohl si uvědomit, co dokáže pár oči a úsměv dítěte.
I can't sleep, I can't eat,
Texty, což znamená: Nemůžu spát, nemůžu jíst,
I never knew a single soul could be so sweet,
Texty, což znamená: Nikdy nevěděl, že jedna duše mohla být tak sladký,
I never knew I could love anybody,
Texty, což znamená: Nikdy nevěděl, že bych mohla milovat někoho,
Honey, like I'm loving you.
Texty, což znamená: Zlato, jako já jsem miloval vás.
I Never Knew-13 (Já nikdy nevěděl-13) Texty

Další alba z Nat King Cole