A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Have No Doubt (Nepochybuji) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: 24 [2003] (24 [2003])

Sometimes I don't know where I'm going
Texty, což znamená: Někdy nevím, kam jdu
Where the road is leading me
Texty, což znamená: Kde cesta vede mě
Life can be full of so many changes
Texty, což znamená: Život může být plný tolika změn
So Many uncertainties
Texty, což znamená: Tolik nejistoty

But there's one thing that's constant in this heart of mine
Texty, což znamená: Ale je tu jedna věc, která je konstantní v tomto srdci moje
It's knowing that Your gonna love me, rain or shine
Texty, což znamená: Je to, že bude milovat mě, déšť nebo lesk

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]
I have no doubt
Texty, což znamená: Nepochybuji
That You will never leave me
Texty, což znamená: Že mě nikdy neopustíš
That You'll be there to keep me safe and warm
Texty, což znamená: Že tam budeš mě držet, bezpečí a teple
I have no doubt
Texty, což znamená: Nepochybuji
No matter where You take me
Texty, což znamená: Bez ohledu na to kde si mě vzít
That nothing can separate me from You, Lord
Texty, což znamená: Že nic nemůže oddělit mě od vás, pane

I don't know what You've planned for tomorrow
Texty, což znamená: Já nevím, co jste naplánovali na zítřek
Or what lies up ahead for me
Texty, což znamená: Nebo co nás čeká pro mě
Pleasure, pain, worry, or sorrow
Texty, což znamená: Radost, bolest, strach nebo smutek
Today is as far as I can see
Texty, což znamená: Dnes je daleko jak já mohu vidět
You may see fit to take me through the valey, Lord
Texty, což znamená: Jste možná uznají za vhodné mě vzít přes Erma, Lord
Or on the mountain.
Texty, což znamená: Nebo na horách.
It makes no difference where I go
Texty, což znamená: Nezáleží, kde jsem jít

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]

I want to run away
Texty, což znamená: Chci utéct
From the voice that I hear calling
Texty, což znamená: Z hlasu slyším volání
But I'll be quick to answer and obey
Texty, což znamená: Ale já se rychle odpovědět a poslouchat

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]

Nothing could ever separate me
Texty, což znamená: Nic by mě nikdy neodděluje
Nothing could ever separate me
Texty, což znamená: Nic by mě nikdy neodděluje
I Have No Doubt (Nepochybuji) Texty

Další alba z Bod z Grace