A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Don't Want to See Tomorrow-2 (Já nechci vidět zítra-2) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Collection, Vol. 1-2 (Kolekce, Vol. 1-2)

(I don't want to see tomorrow,
Texty, což znamená: (Já nechci vidět zítra,
unless I see it with you.)
Texty, což znamená: Pokud vidím, že s vámi.)
Tomorrow, so they say
Texty, což znamená: Zítra, tak říkají
Will be a lovely day,
Texty, což znamená: Bude krásný den,
A bright new sun will suddenly break through,
Texty, což znamená: Nové slunce se náhle prorazit,
But I don't want to see tomorrow,
Texty, což znamená: Ale já nechci vidět zítra,
Unless I see it with you.
Texty, což znamená: Pokud vidím, že se to s tebou.
Tomorrow, so I hear
Texty, což znamená: Zítra, takže jsem slyšel
The clouds will disappear,
Texty, což znamená: Mraky zmizí,
The door to happiness will open wide.
Texty, což znamená: Dveře ke štěstí se otevře dokořán.
But I don't want to see tomorrow,
Texty, což znamená: Ale já nechci vidět zítra,
Unless you're there by my side.
Texty, což znamená: Pokud si nejste tam po mém boku.
Don't want to walk alone,
Texty, což znamená: Nechci chodit sama,
Don't want to dream alone,
Texty, což znamená: Nechci snít
Just want you close to my heart.
Texty, což znamená: Jen bys měl blízko k mému srdci.
For if your love is gone,
Texty, což znamená: Pokud vaše láska je pryč,
How can I face the dawn of
Texty, což znamená: Jak lze čelit úsvit
Sunday, or Monday?
Texty, což znamená: Neděle nebo pondělí?
I just can't face one day...
Texty, což znamená: Prostě nemůže čelit jeden den...
Until you say you're mine,
Texty, což znamená: Dokud neřekneš, že jsi můj,
Oh, darling, please be mine
Texty, což znamená: Miláčku, prosím, moje
And make each bright tomorrow young and new.
Texty, což znamená: A každý jasně zítra mladé a nové.
But I don't want to face tomorrow
Texty, což znamená: Ale já nechci čelit zítra
Unless I see it with you.
Texty, což znamená: Pokud vidím, že se to s tebou.
(Tomorrow, so I hear
Texty, což znamená: (Zítra, takže jsem slyšel
The clouds will disappear,
Texty, což znamená: Mraky zmizí,
The door to happiness will open wide.)
Texty, což znamená: Dveře ke štěstí se otevřou dokořán.)
But I don't want to see tomorrow,
Texty, což znamená: Ale já nechci vidět zítra,
Unless I see it with you.
Texty, což znamená: Pokud vidím, že se to s tebou.
I Don't Want to See Tomorrow-2 (Já nechci vidět zítra-2) Texty

Další alba z Nat King Cole