A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Can't Believe That You're in Love with Me-141 (Nemůžu uvěřit, že jste v lásce se mnou-141) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Non Stop Music-3 (Non Stop hudby-3)

Yesterday you came my way,
Texty, což znamená: Včera přišla mi z cesty,
And when you smiled at me,
Texty, což znamená: A když se usmála se na mě,
In my heart I felt a thrill you see,
Texty, což znamená: V mém srdci jsem cítil vzrušení, které vidíte,
That it was love at sight and
Texty, což znamená: Že to byla láska na pohled a
I was right to love you as I do.
Texty, což znamená: Měla jsem pravdu vás milovat, jako já.
Still I never dreamed that you could love me too.
Texty, což znamená: Přesto nikdy ani nenapadlo, že by mě mohl milovat taky.

Your eyes of blue, your kisses too,
Texty, což znamená: Vaše oči modré, polibky,
I never knew what they could do.
Texty, což znamená: Nikdy jsem nevěděl, co by mohli udělat.
I can't believe that you're in love with me.
Texty, což znamená: Nemůžu uvěřit, že jsi do mě zamilovaný.

You're telling ev'ry one I know
Texty, což znamená: Vy říkáte ev'ry, neznám
I'm on your mind each place we go
Texty, což znamená: Mám na mysli každé místo, kam máme jít
They can't believe that you're in love with me.
Texty, což znamená: Nemůžu uvěřit, že jsi do mě zamilovaný.

I have always placed you far above me.
Texty, což znamená: Vždy jsem si umístil vysoko nade mnou.
I just can't imagine that you love me.
Texty, což znamená: Jen nechápu, že mě miluješ.
And after all is said and done,
Texty, což znamená: A po tom všem je řečeno a uděláno,
To think that I'm the lucky one.
Texty, což znamená: Chcete-li si, že já jsem ta šťastná.
I can't believe that you're in love with me.
Texty, což znamená: Nemůžu uvěřit, že jsi do mě zamilovaný.

Skies are gray. I'm blue each day
Texty, což znamená: Lyže jsou šedé. Já jsem modré každý den
When you are not around.
Texty, což znamená: Když nejste kolem.
Ev'ry thing goes wrong, my dear I've found
Texty, což znamená: Ev'ry něco stane, má drahá jsem našel
But when you're by my side I fill with pride
Texty, což znamená: Ale když jste po mém boku jsem vyplnit s hrdostí
For I'm so proud of you
Texty, což znamená: Já jsem na tebe tak pyšný
It all seems too good to me to all be true
Texty, což znamená: Všechno to vypadá příliš dobře, aby mě pravda

Your eyes of blue, your kisses too,
Texty, což znamená: Vaše oči modré, polibky,
I never knew what they could do.
Texty, což znamená: Nikdy jsem nevěděl, co by mohli udělat.
I can't believe that you're in love with me.
Texty, což znamená: Nemůžu uvěřit, že jsi do mě zamilovaný.

You're telling ev'ry one I know
Texty, což znamená: Vy říkáte ev'ry, neznám
I'm on your mind each place we go
Texty, což znamená: Mám na mysli každé místo, kam máme jít
They can't believe that you're in love with me.
Texty, což znamená: Nemůžu uvěřit, že jsi do mě zamilovaný.

I have always placed you far above me.
Texty, což znamená: Vždy jsem si umístil vysoko nade mnou.
I just can't imagine that you love me.
Texty, což znamená: Jen nechápu, že mě miluješ.
And after all is said and done,
Texty, což znamená: A po tom všem je řečeno a uděláno,
To think that I'm the lucky one.
Texty, což znamená: Chcete-li si, že já jsem ta šťastná.
I can't believe that you're in love with me.
Texty, což znamená: Nemůžu uvěřit, že jsi do mě zamilovaný.
I Can't Believe That You're in Love with Me-141 (Nemůžu uvěřit, že jste v lásce se mnou-141) Texty I Can't Believe That You're in Love with Me-141 (Nemůžu uvěřit, že jste v lásce se mnou-141) Texty-2

Další alba z Nat King Cole