A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Believe in You (Dedication Song)-1 (Věřím v tebe (věnování Song) -1) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: A Thousand Little Things-1 (Tisíc malých věcí-1)

Give your heart though it might make you a fool
Texty, což znamená: Dejte své srdce, ačkoli to by mohlo udělat blázna
Go reach out and break some of the ruse
Texty, což znamená: Natáhnout a rozbít některé z lest
Don’t settle, hold out for something more
Texty, což znamená: Nechci řešit, držte se na něco víc
Find the truth that you’ve been searching for
Texty, což znamená: Nalezení pravdy, že jste hledal

Let your eyes show what’s in your soul
Texty, což znamená: Nechť vaše oči ukazují, co je ve vaší duši
And let your hands say you’re not alone
Texty, což znamená: A vaše ruce říkají, že nejste sami
Find a love that loves you strong and kind
Texty, což znamená: Najít lásku, která miluje silné a laskavý
Change the world with what is deep inside
Texty, což znamená: Změnit svět s tím, co je hluboko uvnitř

I believe in angels, I believe in love
Texty, což znamená: Věřím v anděly, věřím v lásku
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Texty, což znamená: Věřím, že přijde čas, zjistíte, co jste snil
Draw or win or lose, whatever road you choose
Texty, což znamená: Nakreslete nebo vyhrajete nebo prohrajete, ať cestu zvolíte
I believe in you
Texty, což znamená: Já v tebe věřím

Find yourself though you weren’t even lost
Texty, což znamená: Najdi si, když jsi nebyl ani ztracené
Be who you are and don’t be who you’re not
Texty, což znamená: Kdo jste a Nebuď, kdo nejste
Take a stand, don’t linger on the fence
Texty, což znamená: Hlasuji, nemají přetrvávat na plot
With careful stance but lingered consequence
Texty, což znamená: Opatrný postoj, ale přetrvala důsledkem

I believe in angels (I believe in angels)
Texty, což znamená: Věřím v anděly (věřím v anděly)
I believe in love (I believe in love)
Texty, což znamená: Věřím v lásku (věřím v lásku)
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Texty, což znamená: Věřím, že přijde čas, zjistíte, co jste snil
I believe in sunsets, I believe in prayer
Texty, což znamená: Věřím v západy slunce, věřím, že v modlitbě
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Texty, což znamená: Věřím, že existuje naděje, protože je tam někdo, koho to zajímá
Draw or win or lose, whatever road you choose
Texty, což znamená: Nakreslete nebo vyhrajete nebo prohrajete, ať cestu zvolíte
I believe in you
Texty, což znamená: Já v tebe věřím

I believe in you
Texty, což znamená: Já v tebe věřím

When it’s time to let you go
Texty, což znamená: Když je čas nechat tě jít
You’re in my heart and in my soul
Texty, což znamená: Jsi v mém srdci a v mé duši
And more than anything
Texty, což znamená: A víc než cokoli jiného
I hope you know
Texty, což znamená: Doufám, že víte

I believe in Jesus, I believe in God
Texty, což znamená: Věřím v Ježíše, věřím v Boha
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of (dreaming of)
Texty, což znamená: Věřím, že přijde čas, zjistíte, co jste snili o (snění)
I believe in sunsets, I believe in prayer
Texty, což znamená: Věřím v západy slunce, věřím, že v modlitbě
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Texty, což znamená: Věřím, že existuje naděje, protože je tam někdo, koho to zajímá
Draw or win or lose, whatever road you choose
Texty, což znamená: Nakreslete nebo vyhrajete nebo prohrajete, ať cestu zvolíte
I believe in you
Texty, což znamená: Já v tebe věřím

I believe in you
Texty, což znamená: Já v tebe věřím
I believe in you
Texty, což znamená: Já v tebe věřím
I Believe in You (Dedication Song)-1 (Věřím v tebe (věnování Song) -1) Texty I Believe in You (Dedication Song)-1 (Věřím v tebe (věnování Song) -1) Texty-2

Další alba z Bod z Grace