A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Am In Love-5 (Já jsem v lásce-5) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: 101 Hits: Nat King Cole-1 (101 Hits: Nat King Cole-1)

I am dejected.
Texty, což znamená: Já jsem sklesle.
I am depressed.
Texty, což znamená: Já mám depresi.
Yet resurrected and sailing the crest.
Texty, což znamená: Vzkříšení a plachtění na hřeben.
Why this elation, mixed with deflation?
Texty, což znamená: Proč tato euforie, smíchané s deflací?
What explanation?
Texty, což znamená: Jaké vysvětlení?
I am in love.
Texty, což znamená: Já jsem zamilovaná.

Such conflicting questions rise
Texty, což znamená: Tato konfliktní otázky nárůst
Around in my brain
Texty, což znamená: Kolem v mém mozku
Should I order cyanide
Texty, což znamená: Měl objednat kyanid
Or order champagne?
Texty, což znamená: Nebo objednat šampaňské?

Oh, what is this sudden jolt?
Texty, což znamená: Oh co je to náhlý náraz?
I feel like a frightened colt,
Texty, což znamená: Připadám si jako vystrašené hříbě,
just hit by a thunderbolt.
Texty, což znamená: jen udeřil blesk.
I am in love.
Texty, což znamená: Já jsem zamilovaná.

I knew the odds were against me before,
Texty, což znamená: Věděl jsem, že šance jsou proti mně
I had no flair for flaming desire,
Texty, což znamená: Jsem neměl žádný smysl pro hořící touhu,
But since the gods gave me you to adore,
Texty, což znamená: Ale vzhledem k tomu, že bohové mi dala k zbožňují,
I may lose but I refuse to fight the fire,
Texty, což znamená: Může ztratit, ale já odmítám bojovat ohněm,

So come and enlighten my days and never depart.
Texty, což znamená: Tak pojď a osvítil moje dny a nikdy odejít.
You only can brighten the blaze that burns in my heart,
Texty, což znamená: Požár, který hoří v mém srdci, pouze může oživit
For I am wildly in love with you,
Texty, což znamená: Já jsem naprosto miluju,
and so in need of a stampede of love.
Texty, což znamená: a tak potřebují úprk lásky.

I knew the odds were against me before,
Texty, což znamená: Věděl jsem, že šance jsou proti mně
I had no flair for flaming desire,
Texty, což znamená: Jsem neměl žádný smysl pro hořící touhu,
But since the gods gave me you to adore,
Texty, což znamená: Ale vzhledem k tomu, že bohové mi dala k zbožňují,
I may lose but I refuse to fight the fire,
Texty, což znamená: Může ztratit, ale já odmítám bojovat ohněm,

So come and enlighten my days and never depart.
Texty, což znamená: Tak pojď a osvítil moje dny a nikdy odejít.
You only can brighten the blaze that burns in my heart,
Texty, což znamená: Požár, který hoří v mém srdci, pouze může oživit
For I am wildly in love with you,
Texty, což znamená: Já jsem naprosto miluju,
And so in need of a stampede of love,
Texty, což znamená: A tak potřebují úprk lásky,
And so in need of a stampede of love.
Texty, což znamená: A tak potřebují úprk lásky.
I Am In Love-5 (Já jsem v lásce-5) Texty I Am In Love-5 (Já jsem v lásce-5) Texty-2

Další písně z 101 Hits: Nat King Cole-1

Další alba z Nat King Cole