A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Honeysuckle Rose-44 (Honeysuckle Rose-44) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Legends: Unforgettable-1 (Legendy: Nezapomenutelné-1)

Honey, honey,
Texty, což znamená: Miláčku, miláčku,
Oh, honey, listen to my plea
Texty, což znamená: Oh zlato, poslouchej můj důvod

Every honeybee
Texty, což znamená: Každý medonosných
Fills with jealousy,
Texty, což znamená: Výplně s žárlivostí,
When they see you out with me!
Texty, což znamená: Když vidí vás se mnou!
I don't blame them, goodness knows,
Texty, což znamená: Vůbec se nedivím, Pánbůh ví,
Oh, honey! suckle rose!
Texty, což znamená: Ach zlato! kojit růže!

When you're passin' by,
Texty, což znamená: Když jsi ze schodů
Flowers droop and sigh
Texty, což znamená: Květin převislé a povzdech
And I know the reason why,
Texty, což znamená: A vím, že důvod proč,
You're my sweety, goodness knows,
Texty, což znamená: Jsi můj cukrouši, Pánbůh ví,
Oh, honey! suckle rose!
Texty, což znamená: Ach zlato! kojit růže!

I don't buy sugar,
Texty, což znamená: Nechci kupovat cukru,
You just have to touch my cup;
Texty, což znamená: Musíte se dotknout můj šálek;
I don't need sugar,
Texty, což znamená: Já nepotřebuju cukru,
It's sweet enough when you stir it up!
Texty, což znamená: Je to sladký, nestačí, když míchá!
When I'm taking sips
Texty, což znamená: Když si beru doušky
From your dainty lips,
Texty, což znamená: Z úst pamlsek,
Seems the honey fairly drips,
Texty, což znamená: Zdá se, že med, kape dosti,
You're confection, goodness knows,
Texty, což znamená: Ty jsi cukrovím, Pánbůh ví,
Oh, honey! suckle rose.
Texty, což znamená: Ach zlato! kojit růže.

Every honeybee
Texty, což znamená: Každý medonosných
Fills with jealousy,
Texty, což znamená: Výplně s žárlivostí,
When they see you out with me!
Texty, což znamená: Když vidí vás se mnou!
I don't blame them, goodness knows,
Texty, což znamená: Vůbec se nedivím, Pánbůh ví,
Oh, honey! suckle rose!
Texty, což znamená: Ach zlato! kojit růže!

When you're passin' by,
Texty, což znamená: Když jsi ze schodů
Flowers droop and sigh,
Texty, což znamená: Květiny vadnout a vzdychat,
And I know the reason why,
Texty, což znamená: A vím, že důvod proč,
You're my sweety, goodness knows,
Texty, což znamená: Jsi můj cukrouši, Pánbůh ví,
Oh, honey! suckle rose!
Texty, což znamená: Ach zlato! kojit růže!

I don't buy sugar,
Texty, což znamená: Nechci kupovat cukru,
You just have to touch my cup;
Texty, což znamená: Musíte se dotknout můj šálek;
I don't need sugar,
Texty, což znamená: Já nepotřebuju cukru,
It's sweet, stir it up!
Texty, což znamená: To je sladké, vmíchejte do!
When I'm taking sips
Texty, což znamená: Když si beru doušky
From your dainty lips,
Texty, což znamená: Z úst pamlsek,
Seems the honey fairly drips,
Texty, což znamená: Zdá se, že med, kape dosti,
You're confection, goodness knows,
Texty, což znamená: Ty jsi cukrovím, Pánbůh ví,
Oh, honey! suckle rose.
Texty, což znamená: Ach zlato! kojit růže.
Honeysuckle Rose-44 (Honeysuckle Rose-44) Texty Honeysuckle Rose-44 (Honeysuckle Rose-44) Texty-2

Další alba z Nat King Cole