A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Rest Ye Merry Gentlemen-48 (Bůh žehnej Ye veselé pánové-48) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Nat & Dean At Christmas (NAT & Dean na Vánoce)

God rest ye merry, gentlemen let nothing you dismay
Texty, což znamená: Bože vy veselé ostatní, pánové nechat nic vás zděšení
Remember, Christ our Savior was born on Christmas day
Texty, což znamená: Pamatujte si, že Krista, našeho Spasitele se narodil na Štědrý den
To save us all from Satan's power when we were gone astray
Texty, což znamená: Pro nás všechny zachránit od Satana napájení, když jsme byli pryč z cesty
O tidings of comfort and joy, comfort and joy, O tidings of comfort and joy
Texty, což znamená: O poselství pohodlí a radosti, pohodlí a radosti, zvěst O pohodlí a radosti

From God our Heavenly Father a blessed Angel came
Texty, což znamená: Od Boha našeho nebeského Otce přišel požehnaný anděl
And unto certain shepherds brought tidings of the same
Texty, což znamená: A k jisté pastýři přinesl zprávu o stejné
How that in Bethlehem was born the Son of God by name
Texty, což znamená: Jak to v Betlémě se narodil syn Boží podle jména
O tidings of comfort and joy, comfort and joy, O tidings of comfort and joy
Texty, což znamená: O poselství pohodlí a radosti, pohodlí a radosti, zvěst O pohodlí a radosti

Now to the Lord sing praises all you within this place
Texty, což znamená: Nyní k Pánu zpívat chválu, vše, co v tomto místě
And with true love and brotherhood each other now embrace
Texty, což znamená: A s pravou lásku a bratrství navzájem nyní přijmout
This holy tide of Christmas all other doth deface
Texty, což znamená: Tento svatý příliv vánoční všechny ostatní počmárat
O tidings of comfort and joy, comfort and joy, O tidings of comfort and joy
Texty, což znamená: O poselství pohodlí a radosti, pohodlí a radosti, zvěst O pohodlí a radosti
God Rest Ye Merry Gentlemen-48 (Bůh žehnej Ye veselé pánové-48) Texty

Další alba z Nat King Cole