A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

For All You've Done-2 (Za všechno, co jsem udělal-2) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-1 (Bod z Grace Dárková plechovka-1)

Oh cleanser of the mess I've made
Texty, což znamená: Oh čističi jídelně jsem se
Upon the hill our places trade
Texty, což znamená: Na kopci naši místa obchodu
Stretched on a cross Your body crushed
Texty, což znamená: Roztažení na kříž rozdrcené tělo
By human hands You formed from dust
Texty, což znamená: Lidskýma rukama vznikla před prachem

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]
How wonderful Your mercy is
Texty, což znamená: Jak nádherné je vaše milosrdenství
How awesome are Your ways
Texty, což znamená: Jak úžasné jsou vaše způsoby
I come, I come
Texty, což znamená: Přijdu, přijdu
To worship You
Texty, což znamená: Uctívat vás
For all You've done
Texty, což znamená: Pro všechny, co jste udělal
Oh cleanser of the mess I've made
Texty, což znamená: Oh čističi jídelně jsem se
Your boundless love for me portrayed
Texty, což znamená: Vaše bezmezná láska pro mě vylíčil
With patience for my learning curve
Texty, což znamená: S trpělivostí pro mé učení křivky
By holding back what I deserve
Texty, což znamená: Tím hospodářství zpět to, co si zaslouží

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]

Oh cleanser of the mess I've made
Texty, což znamená: Oh čističi jídelně jsem se
With everything at Your feet laid
Texty, což znamená: Se vším, co u nohou podle
I watch as all my cares erode
Texty, což znamená: Jsem sledovat, jak narušit všechny mé starosti
And from my soul these words explode
Texty, což znamená: A z mé duše tato slova explodovat

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]
For All You've Done-2 (Za všechno, co jsem udělal-2) Texty

Další alba z Bod z Grace