A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Everytime I Feel the Spirit-1 (Pokaždé, když jsem cítit ducha-1) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Every Time I Feel the Spirit-1 (Pokaždé, když se cítím ducha-1)

Moving in my heart, moving in my heart
Texty, což znamená: Pohybující se v mém srdci, v mém srdci
Moving in my heart, moving in my heart
Texty, což znamená: Pohybující se v mém srdci, v mém srdci
Upon the mountain, I will pray.
Texty, což znamená: Na horu budu se modlit.

Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray
Texty, což znamená: Pokaždé, když se cítím esenci v mém srdci, budu se modlit
Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray.
Texty, což znamená: Pokaždé, když se cítím esenci v mém srdci, budu se modlit.

Upon the mountain my Lord spoke
Texty, což znamená: Na horu můj pán promluvil
Out of His mouth came fire and smoke
Texty, což znamená: Z jeho úst přišel oheň a kouř
Looked all around me, it looked so fine
Texty, což znamená: Podíval se kolem mě, to vypadalo tak dobře
Till I asked my Lord if all was mine.
Texty, což znamená: Až jsem požádal můj pane, pokud byl můj.

Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray
Texty, což znamená: Pokaždé, když se cítím esenci v mém srdci, budu se modlit
Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray.
Texty, což znamená: Pokaždé, když se cítím esenci v mém srdci, budu se modlit.

Jordan river, is chilly an' cold
Texty, což znamená: Řeka Jordán, je chladno an' studené
It chills the body but not the soul
Texty, což znamená: To ochladí tělo, ale ne duše
There ain't but one train, upon this track
Texty, což znamená: Jen jeden vlak, po této stopě
It runs to heaven, an' right back.
Texty, což znamená: To vede do nebe a hned zpátky.

Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray
Texty, což znamená: Pokaždé, když se cítím esenci v mém srdci, budu se modlit
Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray.
Texty, což znamená: Pokaždé, když se cítím esenci v mém srdci, budu se modlit.

Down in the valley, when I feel weak
Texty, což znamená: Dole v údolí, když cítím slabé
It's when the devil, usually speaks
Texty, což znamená: To je, když ďábel, obvykle mluví
Because he's crafty, and full of lies
Texty, což znamená: Protože je prohnaný a plný lží
I need the Spirit to keep me wise.
Texty, což znamená: Potřebuji ducha aby mě moudrý.

Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray
Texty, což znamená: Pokaždé, když se cítím esenci v mém srdci, budu se modlit
Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray.
Texty, což znamená: Pokaždé, když se cítím esenci v mém srdci, budu se modlit.
Everytime I Feel the Spirit-1 (Pokaždé, když jsem cítit ducha-1) Texty

Další alba z Nat King Cole