A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Down-67 (Dolů-67) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-1 (Bod z Grace Dárková plechovka-1)

Curiosity can get the best of me
Texty, což znamená: Zvědavost může dostat to nejlepší ze mě
As I try to conceive the inconceivable
Texty, což znamená: Jak jsem se snaží představit nepředstavitelné
All philosophy is escaping me
Texty, což znamená: Všechny filozofie mi uniká
As I try to believe the unbelievable
Texty, což znamená: Jak jsem se snaží věřit neuvěřitelné
I want to believe
Texty, což znamená: Chci věřit
Without a single question
Texty, což znamená: Bez jediné otázky
Oh Lord hear my confession
Texty, což znamená: Ale pán slyší moje zpověď
Chorus
Texty, což znamená: Sbor
I know, I know, I know, I know
Texty, což znamená: Já vím, já vím, já vím, já vím
Though I don't know everything
Texty, což znamená: I když nevím všechno
And I believe that I could never truly figure it out
Texty, což znamená: A já věřím, že jsem mohl přijít nikdy skutečně to
'Cause You are so much more than me
Texty, což znamená: Protože jsi mnohem víc než já
Above me - beyond me
Texty, což znamená: Nade mnou - mimo mě
So far over my head but I still see You
Texty, což znamená: Zatím nad mou hlavou, ale já stále ještě uvidíme
And I am finally making sense of it all
Texty, což znamená: A já jsem konečně dělat smysl toho všeho
As the wisdom of this fool begins to fall, fall, fall
Texty, což znamená: Moudrost tohoto blázna začíná klesat, pád, pád
Down
Texty, což znamená: Dolů
The story of my soul seems like a broken road
Texty, což znamená: Příběh o mé duše jeví jako rozbité silnice
And how I'm standing here is unbelievable
Texty, což znamená: A neuvěřitelné, jak já tu stojím
Keep me lost in the mystery - down here on my knees
Texty, což znamená: Mě v tajemství - tu na kolenou
The only way that I can reach what seems unreachable
Texty, což znamená: Jediný způsob, že mohou dosáhnout, co se zdá nedosažitelný
I want to believe
Texty, což znamená: Chci věřit
Without a single question
Texty, což znamená: Bez jediné otázky
Oh Lord hear my confession
Texty, což znamená: Ale pán slyší moje zpověď
Chorus
Texty, což znamená: Sbor
Down-67 (Dolů-67) Texty

Další alba z Bod z Grace