A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Come To Baby, Do!-5 (Pojď miláčku, dělat! -5) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: 101 Hits: Nat King Cole (101 hits: Nat King Cole)

I took a choo-choo-choo-choo fast as I could take a choo-choo,
Texty, což znamená: Vzal jsem si choo-choo-choo-choo rychle, jak bych si mohl vzít mašince,
I've come a long-long-long-long way to take you in my arms.
Texty, což znamená: Přišla jsem dlouho dlouho dlouho dlouho způsob, jak tě vzít do náručí.
And now it's your first move to prove that you've been true,
Texty, což znamená: A teď je to váš první krok dokázat, že jste byl pravda,
Come to baby, do.
Texty, což znamená: Pojď miláčku, dělat.

I've been away-way-way-way-way beyond the blue horizon,
Texty, což znamená: Byl jsem pryč cesta cesta cesta cesta za modrým obzorem,
I hope that no-no-no-no-no one else is on your mind.
Texty, což znamená: Doufám, že ne ne-ne ne ne nikdo jiný je ve vaší mysli.
So pucker up, my sweet, and meet your Waterloo,
Texty, což znamená: Tak fajn, zlato a splnit své Waterloo,
Come to baby, do.
Texty, což znamená: Pojď miláčku, dělat.

Stop me from guessing,
Texty, což znamená: Zastavit mě hádat,
T'ain't no time to tease.
Texty, což znamená: Kšefty 't čas trápit.
Stop all your messin',
Texty, což znamená: Zastavte, všechny vaše zuby,
And put your beggin' baby at ease.
Texty, což znamená: A dát beggin' dítě v pohodě.

I wanna love-love-love you just the way I wanna love you,
Texty, což znamená: Chci lásku láska láska tě právě tak, jak chci tě milovat,
I'm gonna try-try-try to try to make you understand.
Texty, což znamená: Já hodlám vyzkoušet zkuste zkuste se snažit pochopit.
When all is said and done, the one for me is you.
Texty, což znamená: Když vše je řečeno a uděláno, pro mě je vás.
Come to baby, do.
Texty, což znamená: Pojď miláčku, dělat.

Come to baby, do.
Texty, což znamená: Pojď miláčku, dělat.

I've come a long, long way to kiss ya
Texty, což znamená: Já ušli dlouhou cestu tě líbat
You'll never know how much I missed ya.
Texty, což znamená: To nikdy nevíš, jak moc jsem ti chyběla.
Stop your teasin'
Texty, což znamená: Přestat, vaše teasin'
Come to baby, do.
Texty, což znamená: Pojď miláčku, dělat.
Come To Baby, Do!-5 (Pojď miláčku, dělat! -5) Texty

Další alba z Nat King Cole