A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chant of the Blues (Dog-Gone Unlucky Blues)-1 (Chorál Blues (Dog Gone smůlu Blues) -1) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: The Complete Capitol Recordings of the Nat King Cole Trio [Mosaic Box]-1 (Kompletní Capitol Recordings Nat King Cole Trio [mozaika Box] -1)

I don't know why I'm so doggone unlucky today.
Texty, což znamená: Nevím, proč jsem tak náramně nešťastná dnes.
Just got the news that my best gal has left me to stay.
Texty, což znamená: Právě dostal zprávu, že moje nejlepší holka opustila mě zůstat.
Things were pretty rosy,
Texty, což znamená: Věci byly hodně růžové,
We got along so fine.
Texty, což znamená: Tak dobře jsme spolu vycházeli.
Until another guy moved in
Texty, což znamená: Dokud někoho jiného se nastěhovala
And handed her a line.
Texty, což znamená: A podal jí čáru.
I don't know why I'm so doggone unlucky today.
Texty, což znamená: Nevím, proč jsem tak náramně nešťastná dnes.

So I decided to try and get her off my mind.
Texty, což znamená: Tak jsem se rozhodl vyzkoušet a dostat ji z mé mysli.
Started to walkin', to see what enjoyment I'd find.
Texty, což znamená: Začal chodit, vidět, jakou radost by najít.
Was invited to a party,
Texty, což znamená: Byl pozván na večírek,
Then there was a fight.
Texty, což znamená: Pak tam byl boj.
A fella got a whippin',
Texty, což znamená: Chlapík dostal, whippin',
You guessed it right.
Texty, což znamená: Uhodli jste správně.
I don't know why I'm so doggone unlucky today.
Texty, což znamená: Nevím, proč jsem tak náramně nešťastná dnes.
Chant of the Blues (Dog-Gone Unlucky Blues)-1 (Chorál Blues (Dog Gone smůlu Blues) -1) Texty

Další alba z Nat King Cole