A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-76 (Modré nebe-76) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: Free to Fly (Zdarma k letu)

On days of gray
Texty, což znamená: Ve dnech šedé
When doubt clouds my view
Texty, což znamená: Když mraky pochybností můj názor
It's so hard to see past my fears
Texty, což znamená: Je to tak těžké vidět přes mé obavy
My strength seems to fade
Texty, což znamená: Zdá se, že moje síla slábnout
And it's all I can do
Texty, což znamená: A to je vše, co mohu udělat
To hold on, 'til the light reappears
Texty, což znamená: Vydržte, až světlo objeví
Still, I believe though some rain's bound to fall
Texty, což znamená: Přesto jsem přesvědčen, i když některé déšť je vázán na podzim
That you're here next to me
Texty, což znamená: Že jsi tady vedle mě
And you're over it all
Texty, což znamená: A ty jsi přes to všechno

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]
Lord, the sky's still blue
Texty, což znamená: Pane obloha je stále modrá
For my hope is in you
Texty, což znamená: Pro moje naděje je ve vás
You're my joy
Texty, což znamená: Jsi moje radost
You're the dream that's still alive
Texty, což znamená: Ty jsi sen, který je stále naživu
Like the wind at my back
Texty, což znamená: Jako vítr v zádech
And the sun on my face
Texty, což znamená: A slunce na tváři
You are life
Texty, což znamená: Jste život
You're grace
Texty, což znamená: Ty jsi grace
You are blue skies
Texty, což znamená: Nacházíte se modré nebe
You're my blue skies
Texty, což znamená: Jsi moje modré nebe

When nights are long
Texty, což znamená: Když jsou noci dlouhé
Seems the dark has no end
Texty, což znamená: Zdá se, že tma nemá žádný konec
Still we walk on in light of the truth
Texty, což znamená: Stále jsme chodit ve světle pravdy
For waiting beyond
Texty, což znamená: Čekání za
Where the morning begins
Texty, což znamená: Kde začíná ráno
Is the dawn, and you're mercy anew
Texty, což znamená: Je svítání, a jste milosti znovu
Oh, to believe we're alive in you're love
Texty, což znamená: Oh, věřit jsme naživu ve vás to láska
There is so much to see
Texty, což znamená: Tam je tolik vidět
If we keep looking up
Texty, což znamená: Pokud budeme hledat dál

[Chorus]
Texty, což znamená: [Refrén]

You fill the heavens with hope and a higher love
Texty, což znamená: Vyplníte nebesa s nadějí a vyšší láska
A picture, a promise for life
Texty, což znamená: Obrázek, příslibem pro život
Blue Skies-76 (Modré nebe-76) Texty Blue Skies-76 (Modré nebe-76) Texty-2

Další alba z Bod z Grace