A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Baby, Won't You Please Come Home?-6 (Baby, nebude vás prosím, pojď domů? -6) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Stardust: The Complete Capitol Recordings 1955-1959-2 (Stardust: Kompletní Capitol nahrávky 1955-1959-2)

Baby, won't you please come home
Texty, což znamená: Baby, Vraťse prosím domů
'Cause you've left your daddy all alone
Texty, což znamená: Protože jste nechali tatínka sám
I have tried in vain
Texty, což znamená: Snažil jsem se marně
Never no more to call your name
Texty, což znamená: Nikdy už volat své jméno

Since you left, you broke your daddy's heart
Texty, což znamená: Vzhledem k tomu, že jsi odešel, zlomil jsi tátovi srdce
That will never make us part
Texty, což znamená: To nás nikdy se část
Every hour in the day
Texty, což znamená: Každou hodinu v den
You can hear me say
Texty, což znamená: Slyšíte mě říci
Oh, baby, baby, please come on home
Texty, což znamená: Oh, baby, baby, přijďte na domovské
Come on home to your daddy, will you, darling, please
Texty, což znamená: Pojď domů k tátovi, bude ti, miláčku, prosím

Since you left, you broke your daddy's heart
Texty, což znamená: Vzhledem k tomu, že jsi odešel, zlomil jsi tátovi srdce
That will never make us part
Texty, což znamená: To nás nikdy se část
Every hour in the day
Texty, což znamená: Každou hodinu v den
You can hear me say
Texty, což znamená: Slyšíte mě říci
Oh, baby, won't you please come home to your loving daddy
Texty, což znamená: Oh, baby, Vraťse prosím domů pro váš milující otec
Oh, baby won't you please come home
Texty, což znamená: Zlato ne Prosím pojďte domů
Baby, Won't You Please Come Home?-6 (Baby, nebude vás prosím, pojď domů? -6) Texty

Další alba z Nat King Cole