A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Away in a Manger-72 (Hosté v jeslích-72) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Nat & Dean At Christmas-1 (NAT & Dean na vánoční-1)

Away in a manger, no crib for a bed
Texty, což znamená: Hosté v jeslích, žádný betlém na postel
The little Lord Jesus lay down His sweet head
Texty, což znamená: Malý Pán Ježíš stanovit jeho sladký hlavu
The stars in the sky looked down where He lay
Texty, což znamená: Hvězdy na obloze se podíval kde ležel
The little Lord Jesus asleep on the hay
Texty, což znamená: Malý Pán Ježíš spí na seno

The cattle are lowing the poor baby awakes
Texty, což znamená: Dobytek jsou základě chudé dítě probudí
But little Lord Jesus no crying He makes
Texty, což znamená: Ale malý Pán Ježíš žádný pláč, udělá
I love thee Lord Jesus look down from the sky
Texty, což znamená: Miluji tě Pán Ježíš se dolů z oblohy
And stay by my cradle till morning is night
Texty, což znamená: A zůstat v kolébce, až ráno je noc

Be near me Lord Jesus I ask Thee to stay
Texty, což znamená: Být blízko mě Pán Ježíš, ptám se tě zůstat
Close by me forever and love me I pray
Texty, což znamená: Zavřete mě navždy a Miluj mě, prosím
Bless all the dear children in Thy tender care
Texty, což znamená: Bůh žehnej drahé děti v tvé něžné péče
And take us to Heaven to live with Thee there
Texty, což znamená: A odvezou nás do nebe, aby tam s tebou žít
Away in a Manger-72 (Hosté v jeslích-72) Texty

Další alba z Nat King Cole