A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Antidotes in Passing (Protilátky v průchodu) Texty

Umělci: Soilwork (Soilwork)

Album: The Living Infinite (Nekonečný život)

Who cares but sorrow
Texty, což znamená: Koho zajímá, ale smutek
When you're down and close to nothing
Texty, což znamená: Když jsi dolů a téměř nic
No one will bother
Texty, což znamená: Nikdo se neobtěžoval
Watching antidotes in passing
Texty, což znamená: Sledovat protilátky v průchodu

I'm left without a cause
Texty, což znamená: Já jsem odešel bez příčiny
Believe me
Texty, což znamená: Věř mi
They never told me why
Texty, což znamená: Oni mi neřekl proč
I'm grieving
Texty, což znamená: Jsem smutný
Now where is the light?
Texty, což znamená: Kde je světlo?

Outside the world goes on
Texty, což znamená: Mimo svět jde dál
It keeps on turning
Texty, což znamená: Drží na každém
The feeling of being an outcast
Texty, což znamená: Pocit, že je vyvrhel
Just keeps growing
Texty, což znamená: Jen stále roste

There must be life there must be light
Texty, což znamená: Musí existovat život musí být světlo
Take me home, where the truth unfolds
Texty, což znamená: Vezměte mě domů, kde se odehrává pravdu
And steals away the night
Texty, což znamená: A krade dál v noci

Distance keeps growing
Texty, což znamená: Vzdálenost roste
Soon I'm far enough to lose it
Texty, což znamená: Brzy jsem dostatečně daleko, aby ji
Am I deserving
Texty, což znamená: Si zaslouží
'Cause I was brave enough to use it?
Texty, což znamená: Protože jsem byl dost odvážný, aby ji používat?

I'm left without a cause
Texty, což znamená: Já jsem odešel bez příčiny
Believe me
Texty, což znamená: Věř mi
They never told me why
Texty, což znamená: Oni mi neřekl proč
I'm grieving
Texty, což znamená: Jsem smutný
Now where is the light?
Texty, což znamená: Kde je světlo?

Outside the world goes on
Texty, což znamená: Mimo svět jde dál
It keeps on turning
Texty, což znamená: Drží na každém
The feeling of being an outcast
Texty, což znamená: Pocit, že je vyvrhel
Just keeps growing
Texty, což znamená: Jen stále roste

There must life.. there must be light
Texty, což znamená: Tam musí život... musí být světlo
Take me home, where the truth unfolds
Texty, což znamená: Vezměte mě domů, kde se odehrává pravdu
And steals away the night
Texty, což znamená: A krade dál v noci
Steals away the night
Texty, což znamená: Krade dál v noci
Antidotes in Passing (Protilátky v průchodu) Texty Antidotes in Passing (Protilátky v průchodu) Texty-2