A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

All the World-1 (Všechny světové-1) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: How You Live (Jak žiješ)

All the world is a story
Texty, což znamená: Celý svět je příběh
All the world is a stage
Texty, což znamená: Celý svět je jeviště
All the world is a canvas
Texty, což znamená: Celý svět je na plátně
All the world is a page
Texty, což znamená: Celý svět je stránka

All the world is a horizon
Texty, což znamená: Celý svět je na obzoru
All the world is a field of dreams
Texty, což znamená: Celý svět je pole snů
All the world is an open doorway
Texty, což znamená: Celý svět je na otevřené dveře
All the world is a place for me
Texty, což znamená: Celý svět je místo pro mě

To be your voice
Texty, což znamená: Aby se váš hlas
To be your touch
Texty, což znamená: Být tvůj dotek
To give an answer
Texty, což znamená: Dát odpověď
To show your love
Texty, což znamená: Ukázat svou lásku

To hold out hope
Texty, což znamená: Chcete-li mít naději
To offer peace
Texty, což znamená: Chcete-li nabídnout mír
To shine your light
Texty, což znamená: Zářit své světlo
For everyone to see in all the world
Texty, což znamená: Pro všechny vidět na celém světě

All the world is a someone
Texty, což znamená: Celý svět je někdo
All the world is a dance
Texty, což znamená: Celý svět je tanec
And all the world is a moment
Texty, což znamená: A celý svět se na okamžik
All the world is a chance
Texty, což znamená: Celý svět je šance

To be your voice
Texty, což znamená: Aby se váš hlas
To be your touch
Texty, což znamená: Být tvůj dotek
To give an answer
Texty, což znamená: Dát odpověď
To show your love
Texty, což znamená: Ukázat svou lásku

To hold out hope
Texty, což znamená: Chcete-li mít naději
To offer peace
Texty, což znamená: Chcete-li nabídnout mír
To shine your light
Texty, což znamená: Zářit své světlo
For everyone to see in all the world
Texty, což znamená: Pro všechny vidět na celém světě

You are amazing mercy
Texty, což znamená: Jste úžasná milost
You are undying grace
Texty, což znamená: Vy jste nehynoucí grace
I want the world to see
Texty, což znamená: Chci, aby se svět vidět
How wonderful you are upon my face
Texty, což znamená: Jak jsi úžasná obličej

To be your voice
Texty, což znamená: Aby se váš hlas
To be your touch
Texty, což znamená: Být tvůj dotek
To give an answer
Texty, což znamená: Dát odpověď
To show your love
Texty, což znamená: Ukázat svou lásku

To hold out hope
Texty, což znamená: Chcete-li mít naději
To offer peace
Texty, což znamená: Chcete-li nabídnout mír
To shine your light
Texty, což znamená: Zářit své světlo
For everyone to see in all the world
Texty, což znamená: Pro všechny vidět na celém světě

Be your voice
Texty, což znamená: Váš hlas
Be your touch
Texty, což znamená: Být tvůj dotek
Give an answer
Texty, což znamená: Odpověď
Show your love
Texty, což znamená: Ukázat svou lásku

Hold out hope
Texty, což znamená: Žádnou naději
Offer peace
Texty, což znamená: Nabídnout mír
Shine your light
Texty, což znamená: Zářit své světlo
For all the world
Texty, což znamená: Pro celý svět
All the World-1 (Všechny světové-1) Texty All the World-1 (Všechny světové-1) Texty-2

Další alba z Bod z Grace