A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

All That I Need-7 (Vše, co jsem potřebovat-7) Texty

This page is designed to provide song lyrics of Vše, co jsem potřebovat-7 which is collected in album of Free Fly-1 produced by Bod z Grace. You can read the following text version of Vše, co jsem potřebovat-7. If you are interested in other songs in the same album, please click Vše, co jsem potřebovat-7. To find comprehensive list of albums from the same singer, just click Bod z Grace. If you love such song lyrics, you can add this page to your favorite. For convenience, you can also download image version of Vše, co jsem potřebovat-7 to print, or you can share it with your friends via Email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. At the end of this page, you will see song lyrics of Vše, co jsem potřebovat-7 in other 42 languages including Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, etc. On one hand, please write to us if you need song lyrics in PDF version or want to download MP3 of Vše, co jsem potřebovat-7 for free. On the other hand, if you know of other songs that are not included in this album, please feel free to contact us. We will include it during next update of our database.

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: Free to Fly-1 (Free Fly-1)

Sometimes I know you can read my mind;
Texty, což znamená: Někdy vím, že čtete mé myšlenky;
deep down inside where my fears are hiding.
Texty, což znamená: hluboko uvnitř, kde se ukrývají moje obavy.
Whisper so tender the way that you do.
Texty, což znamená: Šeptáte tak něžná tak, že provedete.
There's a love that's forever
Texty, což znamená: Je to láska, která je navždy
I've found in you.
Texty, což znamená: Našel jsem v tobě.
I know sometimes I ask you for the moon.
Texty, což znamená: Někdy já vím, že jsem vás požádat o měsíc.
Reach for a star and I long to hold you.
Texty, což znamená: Dostanete hvězdy a já dlouho držet.
How can this love be so simple for you?
Texty, což znamená: Jak lze tuto lásku tak jednoduché pro vás?
That you reach out and touch me,
Texty, což znamená: Natáhnout ruku a dotknout
and suddenly I see
Texty, což znamená: a najednou vidím

Chorus:
Texty, což znamená: Sbor:
All that I need is you.
Texty, což znamená: Vše, co potřebuji, je vás.
Always forever with you.
Texty, což znamená: Vždy se navždy s tebou.
I feel your love,
Texty, což znamená: Cítím lásku,
and I realize
Texty, což znamená: a já si uvědomuji
all I ever needed was you;
Texty, což znamená: vše, co jsem kdy potřeboval, byl jste;
just you.
Texty, což znamená: jen vás.

Once in a while a dream will come true.
Texty, což znamená: Jednou za čas sen se splní.
A moment in time created by you.
Texty, což znamená: Na okamžik v čase o vás.
Things less important start falling away.
Texty, což znamená: Méně důležité věci začít, spáditá.
There's a truth down inside me,
Texty, což znamená: Je pravda, dole uvnitř mě,
and I hear my heart say
Texty, což znamená: a slyšel jsem, že mé srdce říci

Repeat Chorus
Texty, což znamená: Refrén

I remember a time
Texty, což znamená: Vzpomínám na doby
when love was so hard to find.
Texty, což znamená: Když láska je tak těžké najít.
I was never really satisfied,
Texty, což znamená: Nikdy jsem opravdu spokojen,
needing what I just denied.
Texty, což znamená: potřebuje, co právě odepřen.
Oh, but now I see
Texty, což znamená: No, ale teď vidím
so suddenly.
Texty, což znamená: tak náhle.

Repeat Chorus
Texty, což znamená: Refrén
All That I Need-7 (Vše, co jsem potřebovat-7) Texty All That I Need-7 (Vše, co jsem potřebovat-7) Texty-2 All That I Need-7 (Vše, co jsem potřebovat-7) Texty-3 All That I Need-7 (Vše, co jsem potřebovat-7) Texty-4

Další alba z Bod z Grace