A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

All That I Need-7 (Vše, co jsem potřebovat-7) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: Free to Fly-1 (Free Fly-1)

Sometimes I know you can read my mind;
Texty, což znamená: Někdy vím, že čtete mé myšlenky;
deep down inside where my fears are hiding.
Texty, což znamená: hluboko uvnitř, kde se ukrývají moje obavy.
Whisper so tender the way that you do.
Texty, což znamená: Šeptáte tak něžná tak, že provedete.
There's a love that's forever
Texty, což znamená: Je to láska, která je navždy
I've found in you.
Texty, což znamená: Našel jsem v tobě.
I know sometimes I ask you for the moon.
Texty, což znamená: Někdy já vím, že jsem vás požádat o měsíc.
Reach for a star and I long to hold you.
Texty, což znamená: Dostanete hvězdy a já dlouho držet.
How can this love be so simple for you?
Texty, což znamená: Jak lze tuto lásku tak jednoduché pro vás?
That you reach out and touch me,
Texty, což znamená: Natáhnout ruku a dotknout
and suddenly I see
Texty, což znamená: a najednou vidím

Chorus:
Texty, což znamená: Sbor:
All that I need is you.
Texty, což znamená: Vše, co potřebuji, je vás.
Always forever with you.
Texty, což znamená: Vždy se navždy s tebou.
I feel your love,
Texty, což znamená: Cítím lásku,
and I realize
Texty, což znamená: a já si uvědomuji
all I ever needed was you;
Texty, což znamená: vše, co jsem kdy potřeboval, byl jste;
just you.
Texty, což znamená: jen vás.

Once in a while a dream will come true.
Texty, což znamená: Jednou za čas sen se splní.
A moment in time created by you.
Texty, což znamená: Na okamžik v čase o vás.
Things less important start falling away.
Texty, což znamená: Méně důležité věci začít, spáditá.
There's a truth down inside me,
Texty, což znamená: Je pravda, dole uvnitř mě,
and I hear my heart say
Texty, což znamená: a slyšel jsem, že mé srdce říci

Repeat Chorus
Texty, což znamená: Refrén

I remember a time
Texty, což znamená: Vzpomínám na doby
when love was so hard to find.
Texty, což znamená: Když láska je tak těžké najít.
I was never really satisfied,
Texty, což znamená: Nikdy jsem opravdu spokojen,
needing what I just denied.
Texty, což znamená: potřebuje, co právě odepřen.
Oh, but now I see
Texty, což znamená: No, ale teď vidím
so suddenly.
Texty, což znamená: tak náhle.

Repeat Chorus
Texty, což znamená: Refrén
All That I Need-7 (Vše, co jsem potřebovat-7) Texty All That I Need-7 (Vše, co jsem potřebovat-7) Texty-2 All That I Need-7 (Vše, co jsem potřebovat-7) Texty-3 All That I Need-7 (Vše, co jsem potřebovat-7) Texty-4

Další alba z Bod z Grace