A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Nightingale Sang In Berkeley Square-9 (Slavík zpíval v Berkeley Square-9) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: 101 Hits: Nat King Cole-2 (101 hits: Nat King Cole-2)

That certain night, the night we met,
Texty, což znamená: Že některé noci, noci, kdy jsme se potkali,
There was magic abroad in the air.
Texty, což znamená: Tam byla magie v zahraničí ve vzduchu.
There were angels dining at the ritz,
Texty, což znamená: Tam byli andělé stolování v hotelu ritz,
And a nightingale sang in berkeley square.
Texty, což znamená: A Slavík zpíval v berkeley square.

I may be right, i may be wrong,
Texty, což znamená: Jsem možná pravdu, možná se mýlím,
But i'm perfectly willing to swear
Texty, což znamená: Ale já jsem naprosto ochoten přísahat
That when you turned and smiled at me,
Texty, což znamená: Že když se obrátil a usmál se na mě,
A nightingale sang in berkeley square.
Texty, což znamená: Slavík zpíval v berkeley square.

The moon that lingered over londontown
Texty, což znamená: Měsíc, který nad londontown
Poor puzzled moon, he wore a frown.
Texty, což znamená: Chudí záhadou, měsíc, nosil mračit.
How could he know that we two were so in love?
Texty, což znamená: Jak mohl vědět, že my dva byli tak zamilovaní?
The whole darn world seemed upside down.
Texty, což znamená: Darn celý svět se vzhůru nohama.

The streets of town were paved with stars,
Texty, což znamená: V ulicích města byla vydlážděna hvězd,
It was such a romantic affair.
Texty, což znamená: Byla to taková romantická záležitost.
And as we kissed and said goodnight,
Texty, což znamená: A jak jsme se líbali a dobrou noc,
A nightingale sang in berkeley square.
Texty, což znamená: Slavík zpíval v berkeley square.

When dawn came stealing up, all gold and blue
Texty, což znamená: Při svítání přišel krást, všechny zlaté a modré
To interrupt our rendez-vous,
Texty, což znamená: Ruším naše rendez-vous,
I still remember how you smiled and said,
Texty, což znamená: Já si stále pamatují, jak se usmál a řekl:
"was that a dream? or was it true?"
Texty, což znamená: "byl to sen? nebo je to pravda?"

Our homeward step was just as light
Texty, což znamená: Naše k domovu krok byl stejně jako světlo
As the dancing of fred astaire,
Texty, což znamená: Jako taneční fred astaire,
And like an echo far away
Texty, což znamená: A jako ozvěna daleko
A nightingale sang in berkeley square.
Texty, což znamená: Slavík zpíval v berkeley square.
A  Nightingale Sang In Berkeley Square-9 (Slavík zpíval v Berkeley Square-9) Texty

Další písně z 101 hits: Nat King Cole-2

Další alba z Nat King Cole