A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Will Never Walk Alone-1 (Vostè caminarà mai sol-1) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Free to Fly-1 (Lliure de Fly-1)

Along life's road
Lletres que significa: Carretera de la vida
There will be sunshine and rain
Lletres que significa: Hi haurà sol i pluja
Roses and thorns, laughter and pain
Lletres que significa: Roses i espines, rialles i dolor
And 'cross the miles
Lletres que significa: I ' creuar les milles
You will face mountains so steep
Lletres que significa: Que s'enfronten tan Escarpades muntanyes
Deserts so long and valleys so deep
Lletres que significa: Deserts tan llargs i tan profunda de Valls
Sometimes the Journey's gentle
Lletres que significa: A vegades el viatge és suau
Sometimes the cold winds blow
Lletres que significa: Vegades el cop de vents freds
But I want you to remember
Lletres que significa: Però vull recordar
I want you to know
Lletres que significa: Vull que sàpigues

(Chorus)
Lletres que significa: (Cor)
(Chorus)
Lletres que significa: (Cor)
You will never walk alone
Lletres que significa: Mai caminem soles
As long as you have faith
Lletres que significa: Mentre vostè tenir fe
Jesus will be right beside you all the way
Lletres que significa: Jesús serà just al costat tot el camí
And you may feel you're far from home
Lletres que significa: I vostè pot sentir que ets lluny de casa
But home is where He is
Lletres que significa: Però a casa és on ell és
And He'll be there down every road
Lletres que significa: I ell estarà allà per cada carretera
You will never walk alone
Lletres que significa: Mai caminem soles

never, no never
Lletres que significa: mai, no mai

The path will wind
Lletres que significa: Tancar el camí
And you will find wonders and fears
Lletres que significa: I trobarà meravelles i pors
Labors of love and a few falling tears
Lletres que significa: Treball d'amor i caure unes llàgrimes
Across the years
Lletres que significa: A través dels anys
There will be some twists and turns
Lletres que significa: Hi haurà algunes voltes i revoltes
Mistakes to make and lessons to learn
Lletres que significa: Per fer errors i classes d'aprenentatge
Sometimes the journey's gentle
Lletres que significa: A vegades el viatge és suau
Sometimes the cold winds blow
Lletres que significa: Vegades el cop de vents freds
But I want you to remember wherever you may go
Lletres que significa: Però vull recordar que allà on vostè pot anar


(Repeat Chorus)
Lletres que significa: (Cor de repetició)

Jesus knows your joy, Jesus knows your need
Lletres que significa: Jesús sap la seva alegria, Jesús la necessitat
He will go the distance with you faithfully
Lletres que significa: Ell anirà la distància amb vostès fidelment

(Repeat Chorus)
Lletres que significa: (Cor de repetició)
You Will Never Walk Alone-1 (Vostè caminarà mai sol-1) Lletres de cançons You Will Never Walk Alone-1 (Vostè caminarà mai sol-1) Lletres de cançons-2
Aquesta pàgina està dissenyada per proporcionar lletres de cançons de Vostè caminarà mai sol-1 que es recullen a l'àlbum de Lliure de Fly-1 creat per Singer Punt de Gràcia. Podeu llegir la següent versió de text de Vostè caminarà mai sol-1. Si esteu interessats en altres cançons del mateix àlbum, feu clic a Vostè caminarà mai sol-1. Per trobar una llista completa dels àlbums d'un mateix cantant, només ha de clicar Punt de Gràcia. Si t'agraden les lletres de cançons, pots afegir aquesta pàgina al teu favorit. Per comoditat, també podeu descarregar la versió d'imatge de Vostè caminarà mai sol-1 per imprimir, o podeu compartir-la amb els vostres amics a través de correu electrònic, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. Al final d'aquesta pàgina, veuràs lletres de cançons de Vostè caminarà mai sol-1 en altres idiomes 42 incloent àrab, txec, danès, alemany, grec, finlandès, francès, hebreu, hongarès, italià, japonès, coreà, holandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, rus, tailandès, etc. D'una banda, si us plau escrigui'ns si necessita lletres de cançó en versió de PDF o vol descarregar MP3 de Vostè caminarà mai sol-1 de franc. D'altra banda, si vostè sap d'altres cançons que no estan incloses en aquest àlbum, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres. L'inclourem durant pròxima actualització de la nostra base de dades.

Més àlbums de Punt de Gràcia